Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας της ΝΔ, Κώστα Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου με θέμα “Πλαστές βεβαιώσεις μη οφειλής από το ΙΚΑ με συνεχόμενες αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος εταιρειών”.

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση σας στον Τύπο της Κυριακής, επιβεβαιώσατε ότι εξεδόθη πλαστό έγγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας για το ΙΕΚ ΞΥΝΗ (και συγκεκριμένα για την εταιρεία με επωνυμία IΙΕΚ Τοπικό Ευρωπαϊκό Α.Ε. – εναλλακτική ονομασία που χρησιμοποιεί το ΙΕΚ ΞΥΝΗ), με την οποία βεβαιωνόταν ότι δεν εκκρεμούσε καμία οφειλή προς το ΙΚΑ. Επίσης, με δεδομένο ότι στις 21 Σεπτεμβρίου, 2009, η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ Πειραιά διαπίστωνε ότι τα συσσωρευμένα χρέη της εν λόγω εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των € 3.223.378,61 για την περίοδο 1998 – 2009 και μάλιστα αυτή τη φορά με άλλη εταιρική επωνυμία, αυτή της ΙΙΕΚ Σωκράτης ΕΠΕ, είναι εμφανές ότι η πρακτική αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εταιρικής επωνυμίας, τεχνιέντως οδηγεί σε πλαστές εκδόσεις ενημερότητας και στη λειτουργία μιας βιομηχανίας εισφοροδιαφυγής, με πολλές άλλες παρενέργειες εις βάρος του δημοσίου συνολικότερα!
Πέραν του προαναφερόμενου ποσού της εισφοροδιαφυγής, η εταιρεία IΙΕΚ Τοπικό Ευρωπαϊκό Α.Ε., που αντιπροσωπεύει το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, έχει επιπλέον οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους € 1.012.152,68 και μάλιστα τον περασμένο Ιούνιο υπεβλήθη αίτηση ρύθμισης χρέους, με την οποία προβλέπεται η αποπληρωμή του ποσού αυτού σε 36 μηνιαίες δόσεις των € 28.115,35.
Διαπιστώνουμε δε ότι τέτοιου τύπου πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες δεν χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες του ΙΚΑ, διότι λειτουργεί online σύστημα που αυτόματα θα αποκάλυπτε ότι το έγγραφο δεν αντιπροσωπεύει τα πραγματικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι οι ενημερότητες εκδίδονται προκειμένου να χρησιμοποιούνται για χρήσεις εκτός ΙΚΑ και συγκεκριμένα για διεκδίκηση τραπεζικού δανεισμού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο, καθώς και άλλες παρεμφερείς συναλλαγές με το δημόσιο ή τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η αξία που έχουν τέτοιες πλαστές ενημερότητες, που εκδίδονται λόγω του ελαστικού νομικού πλαισίου που υπάρχει, εξυπηρετούν πολλαπλάσια συμφέροντα σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά, τα οποία είναι και η κινητήριος δύναμη για την παραβατικότητα αυτή. Τα δε ποσά που οφείλονται, σήμερα επιχειρούνται να καλυφθούν με περικοπές ιατροφαρμακευτικών παροχών και συντάξεων, εξωθώντας το ασφαλιστικό σύστημα σε μία ακραία άδικη λειτουργία, που κυρίως πλήττει τις φτωχότερες και ανήμπορες κοινωνικές ομάδες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Αληθεύει ότι οι εκθέσεις των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρεία ΙΕΚ ΞΥΝΗ (ή τα διάδοχα εταιρικά της σχήματα) ήγειραν τις σχετικές υποψίες, που στη συνέχεια οδήγησαν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να κινήσει διαδικασίες ΕΔΕ και διαλεύκανσης της υπόθεσης;
2. Που βρίσκονται οι διαδικασίες ελέγχου για τυχών ασφαλιστικές ενημερότητες από πλευράς ΙΚΑ και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης; Έχουν ενημερωθεί σχετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι εποπτευόμενοι οργανισμοί του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου να κινήσουν και από πλευράς τους τις σχετικές διαδικασίες;
3. Από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ποιές παρεμβάσεις σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εκδίδουν τις πλαστές αυτές βεβαιώσεις; Με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση ώστε να ανατραπούν οι αρνητικές παρενέργειες που έχουν προκληθεί εις βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου ευρύτερα;
4. Αν οι καταγγελίες αυτές αποδειχθούν, τί σημαίνει ως προς τις αναμενόμενες διεκδικήσεις των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων που χρηματοδότησαν τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τα εκπαιδευτικά εταιρικά σχήματα που χρησιμοποίησαν πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες ή αλλεπάλληλες εταιρικές μεταλλάξεις προκειμένου να εμφανίζονται ως φορολογικά ή εισφορολογικά ενήμερα νομικά πρόσωπα; Αντιστοίχως, τί σημαίνει η επαλήθευση των καταγγελιών ως προς τις νόμιμες διεκδικήσεις των θιγόμενων ανταγωνιστών που συμμετείχαν στις διαδικασίες και δεν επελέγησαν;
5. Με δεδομένο ότι τα διαδοχικά εταιρικά σχήματα του ΙΕΚ ΞΥΝΗ «μεταμορφώνονταν» σε εταιρικά σχήματα με διάφορες προσωνυμίες (ΙΕΚ με την προσωνυμία Ξυνή – 1993, ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ – 1997, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ – 2004, Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξέλιξη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – το 2009 έγινε απόπειρα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας που τελικά δεν έγινε αποδεκτή, αφού το 2005 είχε προηγηθεί έλεγχος του ΣΔΟΕ που αποκάλυπτε φορολογικές παραβάσεις και παρανομίες τα έτη 1999 - 2000), ερωτάται ο Υπουργός να απαντήσει στα ακόλουθα:
1. Από το 1993 έως και σήμερα, σε ποιούς διαγωνισμούς του δημοσίου (εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων) έλαβαν μέρος οι διαδοχικές εταιρείες του ΙΕΚ ΞΥΝΗ;
2. Σε ποιές από αυτές ανακηρύχθηκε ανάδοχος και ποιοι οι προϋπολογισμοί κατακύρωσης αυτών;
3. Πόσα προγράμματα εκτέλεσε και πόσα χρήματα εισπράχθηκαν στο πλαίσιο αυτών των διαγωνισμών;
6. Με δύο διαφορετικές εκθέσεις των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, το 2003 και το 2005, διαπιστώθηκαν ποικίλες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από το «ΙΙΕΚ Ξυνή». Μάλιστα, ορισμένες από αυτές φαίνεται να στέρησαν σημαντικά έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο. Μεταβιβάστηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΕΕΚ; Αν ναι, πότε και ποιά μέτρα ελήφθησαν για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος;

 
Δημοφιλή σήμερα

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

14/1/2019
Το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 εκοιμήθει ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλο. Το απόγευμα της Δευτέρας 14...
Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

14/1/2019
Το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο...
Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

15/1/2019
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε τα ονόματα δύο υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, από το ψηφοδέλτιο του....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Σχόλια

[1]
.... (12/7/2010 12:13:47 μμ)
http://troktiko.blogspot.com/2010/07/blog-post_8744.html have a look!!!
Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη του EVIAPORTAL.GR. Σε κάθε περίπτωση όμως το EVIAPORTAL.GR διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας