Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τα "ΝΕΑ" παρουσιάζουν έρευνα σχετικά με τις μετεγγραφές ΑΕΙ-ΤΕΙ και τα παράξενα της νέας νομοθεσίας και ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε:
 

Κάθε χρόνο την περίοδο αυτή παρουσιάζεται μία ιδιαίτερη «εκπαιδευτική κινητικότητα» που μένει στη σκιά της δημοσιότητας παρόλο που αφορά χιλιάδες νέους. Αναφερόμαστε στους χιλιάδες εισακτέους ή και φοιτητές ενδιάμεσων εξαμήνων που «καίγονται» για μετεγγραφή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό και για την ενημέρωση των υποψηφίων και των φοιτητών «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα κατ΄ αποκλειστικότητα όλα όσα ισχύουν για τις μετεγγραφές με βάση τις αλλαγές που έκανε το υπουργείο Παιδείας (περιέχονται στο νομοσχέδιο για τη διά βίου μάθηση, το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή). Να σημειώσουμε προκαταρκτικά ότι για πρώτη φορά το νέο καθεστώς των μετεγγραφών ισχύει και για τους αποφοίτους ΤΕΕ που εισήχθησαν σε ΤΕΙ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011 οι κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ορφανοί, για συγκεκριμένους λόγους υγείας κ.λπ.) που προβλέπονται διενεργούνται στα τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής:

Ομαδοποιήσεις
Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου νοούνται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, β) ως ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου νοούνται το ΤΕΙ Αθήνας, το ΤΕΙ Πειραιά και το ΤΕΙ Χαλκίδας, γ) ως Πανεπιστήμια του Νομού Θεσσαλονίκης νοούνται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και δ) ως ΤΕΙ του Νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώνυμο ΤΕΙ.

Ο αριθμός των αιτούμενων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ΄ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών. Εφόσον για συγκεκριμένο Τμήμα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα αυτό, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σύμφωνα με αυτό, κάποιος που πέρασε στο ΤΕΙ Χαλκίδας... και θέλει να πάρει μετεγγραφή για ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά δεν θα μπορέσει... Επίσης, κάποιοι που ζητούν μετεγγραφή από ΤΕΙ Πάτρας, Θεσσαλονίκης... για Αθήνα, θα βρεθούν αντί για Αθήνα... στη Χαλκίδα, καθότι η Χαλκίδα μετακόμισε στο Λεκανοπέδιο!

Ποιοι έχουν δικαίωμα
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011 τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

Οι μετεγγραφές αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους. Ειδικώς, για τα Τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Πως κατανέμεται
Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε 5% για τις μετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με τον μικρότερο μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Επιτρέπονται μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Κοντολογίς επιτρέπεται χωρίς κανέναν περιορισμό η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που βρίσκονται εκτός του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ειδικώς, για τις μετεγγραφές σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 2%, 1% και 1% για τις μετεγγραφές φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους, αντίστοιχα. Και στην περίπτωση αυτή, αν το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για ορισμένο Τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά, λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος και, σε περίπτωση ίσου μέσου όρου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, προκειμένου για μετεγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τους, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 


 
Δημοφιλή σήμερα

Η Νατάσα Παζαΐτη χάρισε δύναμη και αισιοδοξία στις γυναίκες του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Η Νατάσα Παζαΐτη χάρισε δύναμη και αισιοδοξία στις γυναίκες του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

17/2/2019
Μια ανθρώπινη εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού με ομιλήτρια τη χειρουργ...
Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

15/2/2019
Το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσποδνίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και ποτών ...
Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

18/2/2019
Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Μακρυχωρίου-Μανίκια για λόγους ασφαλείας....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας