Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 14 -9- 2010 και ώρα 18:30, είναι τα παρακάτω:

1. Περί έγκρισης ταμιακού Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009
2. Περί έγκρισης Ισολογισμού του Δήμου της 31ης Δεκεμβρίου 2009

Σας γνωστοποιούμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 15/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Β΄ παιδικού σταθμού Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 15/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Α΄ ΚΑΠΗ Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Στ΄ ΚΑΠΗ Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
4. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου οικ. Ετ. 2010 .
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
7. Περί έγκρισης πορισμάτων Ε.Δ.Ε.
8. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης .
9. Περί έγκρισης αιτήσεως της Λαμπρινής Χας Γιάννη Παππά.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10. Περί κατασκευής και τοποθέτησης τιμητικής πλάκας «Ηρώων 1940/41»
11. Περί παραχώρησης δημοτικής αίθουσας στον πολιτιστικό σύλλογο «Τ΄ Αλωνάκι»
12 . Περί έγκρισης της υπ. αρ. 351/10 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 352/10 ΑΔΕ που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
14 . Περί έγκρισης της υπ. αρ. 353/10 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων .
15. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Α΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
16. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ε΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄)(εξ αναβολής).
17 . Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ζ΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
18. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Η΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
19. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ»
20. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ) & ΓΗΠΕΔΟ 5χ5 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΗΘΟΥ».
21. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ».
22. Περί έγκρισης 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
23. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ»
24. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
25. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
26. Περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ»
27. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ (ΟΤ 360(78))
28. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ 9ΟΤ 0520(300)
29.Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ 125
30. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Ε’
31. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
32. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»
33. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ.
34. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» (αρ. πρ. 30417)
35. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» (αρ. πρ. 36202)
36. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
37. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης ‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ’
38. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ 330/2008 Α.Δ.Σ.
39. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
40. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών»
41. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ
42. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
43 . Περί έγκρισης 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»
44. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
45. Περί κατανομής Γ΄ δόσης ΣΑΤΑ΄.
46. Περί συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 
Δημοφιλή σήμερα

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

14/1/2019
Το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 εκοιμήθει ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλο. Το απόγευμα της Δευτέρας 14...
Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

14/1/2019
Το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο...
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

14/1/2019
Αποδήμησε εις Κύριον αργά το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, σε ηλικία 71 ετών....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας