Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 14 -9- 2010 και ώρα 18:30, είναι τα παρακάτω:

1. Περί έγκρισης ταμιακού Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009
2. Περί έγκρισης Ισολογισμού του Δήμου της 31ης Δεκεμβρίου 2009

Σας γνωστοποιούμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 15/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Β΄ παιδικού σταθμού Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 15/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Α΄ ΚΑΠΗ Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/2010 απόφασης το Δ.Σ. του Στ΄ ΚΑΠΗ Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2010
4. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου οικ. Ετ. 2010 .
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
7. Περί έγκρισης πορισμάτων Ε.Δ.Ε.
8. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης .
9. Περί έγκρισης αιτήσεως της Λαμπρινής Χας Γιάννη Παππά.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10. Περί κατασκευής και τοποθέτησης τιμητικής πλάκας «Ηρώων 1940/41»
11. Περί παραχώρησης δημοτικής αίθουσας στον πολιτιστικό σύλλογο «Τ΄ Αλωνάκι»
12 . Περί έγκρισης της υπ. αρ. 351/10 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 352/10 ΑΔΕ που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
14 . Περί έγκρισης της υπ. αρ. 353/10 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων .
15. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Α΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
16. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ε΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄)(εξ αναβολής).
17 . Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Ζ΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
18. Περί έγκρισης τροποποίησης χρήσεων γης στη συνοικία Η΄ του Δήμου Χαλκιδέων με την προσαρμογή αυτών στο Π.Δ. 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) (εξ αναβολής).
19. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ»
20. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ) & ΓΗΠΕΔΟ 5χ5 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΗΘΟΥ».
21. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ».
22. Περί έγκρισης 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
23. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ»
24. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
25. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
26. Περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ»
27. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ (ΟΤ 360(78))
28. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ 9ΟΤ 0520(300)
29.Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ 125
30. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Ε’
31. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
32. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»
33. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ.
34. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» (αρ. πρ. 30417)
35. Περί ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» (αρ. πρ. 36202)
36. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
37. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης ‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ’
38. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ 330/2008 Α.Δ.Σ.
39. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».
40. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών»
41. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ
42. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
43 . Περί έγκρισης 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ»
44. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
45. Περί κατανομής Γ΄ δόσης ΣΑΤΑ΄.
46. Περί συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 
Δημοφιλή σήμερα

Σφοδρή σύγκρουση με ντεραπάρισμα ΙΧ στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα

Σφοδρή σύγκρουση με ντεραπάρισμα ΙΧ στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα

20/9/2018
Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους, λίγο μετά τις 18:30. Από το τρακάρισμα ντεραπάρισε α...
«Street Festival» στον Πεζόδρομο της Ερμού στη Χαλκίδα

«Street Festival» στον Πεζόδρομο της Ερμού στη Χαλκίδα

13/9/2018
Το πρώτο υπαίθριο Φεστιβάλ στον Πεζόδρομο της Ερμού είναι γεγονός....
Η ταινία «Η καλόγρια» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Η καλόγρια» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

13/9/2018
Η ταινία «Η καλόγρια» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από την Πέμπτη 20 εώς και την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Αρχή της σελίδας