Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η Ατλάντικ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2010. Σε ρεπορτάζ του Euro2day.gr αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στο εν λόγω δίκτυο καταστημάτων.

Η εταιρεία προχώρησε και στη διακοπή λειτουργίας 7 καταστημάτων χονδρικής πώλησης στις περιοχές Τρίπολη, Χαλκίδα, Ρόδο, Λάρισα, Αττική, Μεσολόγγι και Μυτιλήνη.
ΑΤΛΑΝΤΙΚ, έκδηλη η ανησυχία και στην Εύβοια
ΑΤΛΑΝΤΙΚ, έκδηλη η ανησυχία και στην Εύβοια

Οπως τονίζει σε σχτική ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και χρηματοπιστωτική κρίση η οποία επικρατεί στη χώρα μας και η οποία έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και κατά συνέπεια στον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία, οδήγησαν στην πτώση των οικονομικών μεγεθών κατά το εννεάμηνο του 2010.

Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 220 εκατ. έναντι € 417,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2009 σημειώνοντας πτώση κατά 47,3%. Ο τομέας λιανικής σημείωσε πτώση κατά 40,5% με τις πωλήσεις του να ανέρχονται στο εννεάμηνο του 2010 σε €145,7 εκατ., ενώ ο τομέας χονδρικής σημείωσε πτώση κατά 57% έναντι του εννεαμήνου 2009 και ανήλθε σε € 74,3 εκατ.

Το μικτός κέρδος ανήλθε στο εννεάμηνο του 2010 σε € 11,5 εκατ. έναντι € 79,2 εκατ. της αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2010 σε ζημιές ύψους €96,3 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €6,1 εκατ. στο εννεάμηνο του 2009.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2010 σε ζημιές €106,4 εκατ. έναντι ζημιών €15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στις 30/09/2010 σε € 287,9 εκατ. μειωμένες κατά € 31,1 εκατ. έναντι της 31ης/12/2009 και μειωμένες κατά € 23,9 εκατ. έναντι της 30ης/6/2010.

Τον Ιούλιο η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 ενώ τον Νοέμβριο το Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας όπως υποβλήθηκε και αποφάσισε να ανοίξει η διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 99 ΕΠ. του Νόμου 3588/2007 για την εταιρεία.
 
Η ανωτέρω εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να υλοποιήσει το επιχειρησιακό της σχέδιο, στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου προθεσμίες, με στόχο την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου και με στόχο τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, η εταιρεία έχει προχωρήσει από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα στην πώληση συνολικά δέκα (10) καταστημάτων. Παράλληλα η εταιρεία έχει προχωρήσει και στην διακοπή λειτουργίας δεκατριών (13) καταστημάτων της τα οποία δεν εντάσσονταν στο στρατηγικό της σχεδιασμό.

Τέλος στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του επιχειρησιακού της πλάνου, η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικά σενάρια και για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η Ατλάντικ υπενθυμίζει ότι το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 14-7-2010 αποφάσισε την ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης των μετοχών της Εταιρείας από 15-7-2010, μετά την κατάθεση αιτήματος υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.

Δυνάμει της με αριθμό 1022/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άνοιξε η διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 99 ΕΠ. του Νόμου 3588/2007 για την εταιρεία Ατλάντικ καθώς το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας όπως υποβλήθηκε.

Η διοίκηση της Εταιρείας στο πλαίσιο των ενεργειών για την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης και υλοποιώντας το επιχειρησιακό της σχέδιο που στόχο έχει την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων της, την εξορθολογικοποίηση του κόστους λειτουργίας, την εξοικονόμηση πόρων, την μείωση των υποχρεώσεων έναντι των προμηθευτών και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, έχει προχωρήσει από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα στην πώληση συνολικά δέκα (10) καταστημάτων (Πάτρα [1], Θεσσαλονίκη [2], Γύθειο [1], Αθήνα [5], Αίγιο [1]).

Σημειωτέο ότι τα εν λόγω καταστήματα δεν ήταν ιδιόκτητα. Μετά την πώληση των ανωτέρω καταστημάτων το δίκτυο της Ατλάντικ αριθμεί σήμερα 129 καταστήματα. Τα έσοδα από την πώληση των ανωτέρω καταστημάτων αξιοποιήθηκαν για τη μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας (στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής ήταν και προμηθευτής η πώληση έγινε με συμψηφισμό υπολοίπου).

Παράλληλα και στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας για επικέντρωση στον τομέα λιανικής η εταιρεία επένδυσε στη νέα της εταιρική ταυτότητα, ενώ προχώρησε και στη διακοπή λειτουργίας 7 καταστημάτων χονδρικής πώλησης στις περιοχές Τρίπολη, Χαλκίδα, Ρόδο, Λάρισα, Αττική, Μεσολόγγι και Μυτιλήνη.

Επίσης η Εταιρεία έχει προχωρήσει και στη διακοπή λειτουργίας 6 καταστημάτων Λιανικής πώλησης σε Αθήνα [4], Καλάβρυτα και Αργος.

Μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 99 ΕΠ. του Νόμου 3588/2007 και με τον ορισμό του διαμεσολαβητή η εταιρεία θα ξεκινήσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της για τον διακανονισμό των χρεών και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. Επιπλέον στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του επιχειρησιακού της πλάνου, η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικά σενάρια και για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Δημοφιλή σήμερα

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

14/1/2019
Το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 εκοιμήθει ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλο. Το απόγευμα της Δευτέρας 14...
Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

Σε λαϊκό προσκύνημα στη Χαλκίδα το σκήνωμα του Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου

14/1/2019
Το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο...
Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

15/1/2019
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε τα ονόματα δύο υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, από το ψηφοδέλτιο του....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας