Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, έκανε η Βουλευτής Φωκίδας, Αφροδίτη Παπαθανάση, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή».

Στη συνεδρίαση παρέστη o Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοϊδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σ. Ξυνίδης και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Π. Ρήγας.

…..«Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα ποσοστά ενισχύσεων , άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, που λόγω του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων επηρεάζει άμεσα και άδικα την Στερεά Ελλάδα.

Δύνεται η δυνατότητα μέσω Υπουργικών Αποφάσεων να ενισχύονται περιοχές και νομοί. Πρέπει να υπάρξει μια σαφής διαδικασία. Να ελέγχεται το ΑΕΠ μιας περιοχής ανά τριετία, τα ποσοστά ΑΕΠ σε σχέση με την μείωση ή αύξηση της απασχόλησης και εκεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο με το οποίο θα αποφασίζεται ποιες περιοχές όντως χρήζουν συγκεκριμένης προστασίας – και άρα πλέον ενίσχυσης , σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης οφείλει η Κυβέρνηση να δει τις ενδοπερειφερειακές ανισότητες , αλλά και το πώς προκύπτει το ΑΕΠ κάθε περιοχής. Χρειάζονται κριτήρια και όχι γενικοί χαρακτηρισμοί «ορεινές περιοχές» ή «νησιωτικές περιοχές».

Είναι σημαντικό το Υπουργείο να λάβει υπόψη και παρατηρήσεις των νέων αιρετών περιφερειαρχών , κύρια όμως να μπορέσει να δει και να διορθώσει και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Για παράδειγμα, στην Στερεά Ελλάδα την σχέση της Βοιωτίας με τους άλλους νομούς , όπως η Φωκίδα ή η Ευρυτανία. Είναι πολύ άδικο το «στατιστικό παράδοξο των Οινοφύτων» να συμπαρασύρει όλη την περιφέρεια»…..

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Στην παρέμβαση της, η Βουλευτής επισημαίνοντας τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο για να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης , έκανε αναφορά στα «δύσκολα σημεία» του νέου αναπτυξιακού νόμου, τα οποία αφορούν στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και στο γεγονός πως δεν υπάρχει «καθαρή» γη για επενδύσεις.

Ειδικά ,
Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 , βασιζόμενος στα στατιστικά στοιχεία του 2002-2003. Ο Χάρτης αυτός θέτει τα ανώτατα όρια ενισχύσεων των επιχειρήσεων ανά περιφέρεια και νομό της Χώρας. Το πρώτο , λοιπόν «δύσκολο» σημείο αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που είναι στην ζώνη Β του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επί της ουσίας η Περιφέρεια κατατάσσεται στην ζώνη αυτή λόγω της περιοχής των Οινοφύτων –όπου έχουν μεταφερθεί οι βιομηχανίες & βιοτεχνίες της Αττικής - και στη ζώνη αυτή τα ανώτατα όρια ενισχύσεων είναι σαφώς μικρότερα από την Γ και Δ ζώνη. Είναι σαφές ότι αυτή δέσμευση που προκύπτει από τον Κοινοτικό Κανονισμό αδικεί την Περιφέρεια Στερεάς και αυτό θα πρέπει να θεραπευθεί από το Υπουργείο.

Όσον αφορά το θέμα της «καθαρής» γης για επενδύσεις , υπάρχει άμεση ανάγκη συνεργειών των αρμοδίων υπουργείων έτσι ώστε να προχωρήσουν τα εκκρεμή ΣΧΟΑΠ .

Αναφερόμενη στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου τόνισε πως :
1. Πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο το ποιες ξενοδοχειακές μονάδες θέλουμε να ενισχύσουμε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα να γίνουν μονάδες που προωθούν ποιοτικό τουρισμό με ενίσχυση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών κάθε τόπου , εντός των ορίων των οικισμών .
2. Πρέπει να γίνει έλεγχος του σημείου που αναφέρεται στις μελέτες συμβούλων καθώς είναι γνωστό πως γίνεται κατασπατάληση χρήματος , να επιδοτείται η διαδικασία πιστοποίησης & αγοράς τεχνογνωσίας , και
3. Να εξεταστεί στους όρους ενίσχυσης και η δυνατότητα επιχορήγησης χρεολυσίων μακροπρόθεσμου δανείου διάρκειας έως και δέκα έτη.
4. Ιδιαίτερη ωστόσο έμφαση πρέπει να δοθεί στα ποσοστά ενισχύσεων (άρθρο 5), άρθρο που λόγω του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων επηρεάζει άμεσα και άδικα την Στερεά Ελλάδα.
4.1. Δύνεται η δυνατότητα μέσω Υπουργικών Αποφάσεων να ενισχύονται περιοχές και νομοί. Πρέπει να υπάρξει μια σαφής διαδικασία. Να ελέγχεται το ΑΕΠ μιας περιοχής ανά τριετία, τα ποσοστά ΑΕΠ σε σχέση με την μείωση ή αύξηση της απασχόλησης και εκεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο με το οποίο θα αποφασίζεται ποιες περιοχές όντως χρήζουν συγκεκριμένης προστασίας – και άρα πλέον ενίσχυσης , σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης οφείλει η Κυβέρνηση να δει τις ενδοπερειφερειακές ανισότητες , αλλά και το πώς προκύπτει το ΑΕΠ κάθε περιοχής. Χρειάζονται κριτήρια και όχι γενικοί χαρακτηρισμοί «ορεινές περιοχές» ή «νησιωτικές περιοχές».
4.2. Είναι σημαντικό το Υπουργείο να λάβει υπόψη και παρατηρήσεις των νέων αιρετών περιφερειαρχών , κύρια όμως να μπορέσει να δει και να διορθώσει και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Για παράδειγμα, στην Στερεά Ελλάδα την σχέση της Βοιωτίας με τους άλλους νομούς , όπως η Φωκίδα ή η Ευρυτανία. Είναι πολύ άδικο το «στατιστικό παράδοξο των Οινοφύτων» να συμπαρασύρει όλη την περιφέρεια.
5. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις & τα κριτήρια αξιολόγησης, τόνισε πως πρέπει να δοθεί προσοχή στο σημείο της αξιολόγησης της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα της διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.
6. Τέλος, επισήμανε πως σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση είναι η διαφάνεια και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο ελέγχου από το Υπουργείο .
6.1 Οι υπηρεσίες αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση άμεσα μέσα από βάση δεδομένων να ελέγχουν το κοστολόγιο των επενδύσεων – να μπορούν να έχουν την δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης στοιχείων ,
6.2  Να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και εκταμιεύσεων, ενώ,
6.3 Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η αξιολόγηση του κόστους για αυτό και θα πρέπει να υπάρξει ρητή διάταξη στο νόμο με την οποία δεν θα μπορούν επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια που αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο και κλάδο να υποβάλλονται στην ίδια περιφέρεια και να έχουν τρομακτικές αποκλίσεις στο κόστος, καθώς αν πραγματοποιηθεί σήμερα μια δειγματοληπτική έρευνα θα προκύψουν πολλά τέτοια παραδείγματα.

 


 
Δημοφιλή σήμερα

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

14/1/2019
Το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 εκοιμήθει ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλο. Το απόγευμα της Δευτέρας 14...
Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

15/1/2019
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε τα ονόματα δύο υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, από το ψηφοδέλτιο του....
Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

16/1/2019
Από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 θα επαναλειτουργήσει ο χώρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας