Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Είναι γνωστό πως ο Χρήστος Καρυστινός εκλέχτηκε αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του νέου Δήμου Χαλκιδέων, που έχει ως καθήκον την οικονομική εξυγίανση του νέου Δήμου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό, λόγω του ότι ο πρώην Δήμος Ληλαντίων είναι απο τους Δήμους που παρουσίασαν χρέη και  θα είναι σε Επιτήρηση το επόμενο διάστημα. 

Διαβάστε το πρακτικό:
 
Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθ.Αποφ 1/2011ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧαλκιδέωνΣτην Χαλκίδα, σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την 1η /7-1-2011πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βάκα Ελένη
2. Σπανός Φάνης
3. Γουρνής Βασίλειος
4. Γεωργούλης Αδαμάντιος
5. Καρβέλας Σπυρίδωνας
6. Κώσταρος Χαράλαμπος
7. Καρυστινός Χρήστος
8. Σταματούκος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ1. Αδάμ Ιωάννης

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Πρόεδρο και την γραμματέα κα Πανώργια Αναστασία .
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Καρυστινός Χρήστος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε 8 ψήφους
Για τη θέση του Ατιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Καρυστινός Χρήστος.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Καρυστινό Χρήστο ο οποίος συγκέντρωσε 8 ψήφους.
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Έλενα Βάκα 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σπανός Φάνης
Γουρνής Βασίλειος
Γεωργούλης Αδαμάντιος
Καρβελάς Σπυρίδωνας
Κώσταρος Χαράλαμπος
Καρυστινός Χρήστος
Σταματούκος Ευάγγελος
Δημοφιλή σήμερα

Η Νατάσα Παζαΐτη χάρισε δύναμη και αισιοδοξία στις γυναίκες του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Η Νατάσα Παζαΐτη χάρισε δύναμη και αισιοδοξία στις γυναίκες του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

17/2/2019
Μια ανθρώπινη εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού με ομιλήτρια τη χειρουργ...
Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

15/2/2019
Το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσποδνίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και ποτών ...
Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

18/2/2019
Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Μακρυχωρίου-Μανίκια για λόγους ασφαλείας....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας