Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Γνωμοδότηση για τις Προτάσεις του Δήμου Χαλκιδαίων Ν.Ευβοίας: «Αποκατάσταση-Επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Χαλκιδαίων» και «Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Πλατείας Βασιλείου και Πλατείας Εμπόρων»

Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας
Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το ΤΕΕ προσεκλήθη από τον Δήμαρχο Χαλκίδας κ. Αθ. Ζεμπίλη, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του, σε δημόσια παρουσίαση πρότασης του Δήμου για «Αποκατάσταση-Επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Χαλκιδαίων», στις 18.03.2010.
Στην συνάντηση παρευρέθη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συνάδελφος Γ. Μπαμπαλής, ο οποίος τόνισε ότι της έκφρασης γνώμης από το ΤΕΕ πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής εξέταση του θέματος με όλα τα διατιθέμενα στοιχεία. Ακολούθως, ο Δήμος έδωσε στο ΤΕΕ στις 04.05.2010 τα σχέδια της μελέτης (αποτύπωση-πρόταση) σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς την συνοδεύουσα Τεχνική Έκθεση. Οι προθέσεις του μελετητή εκτός από την ίδια την τεχνική λύση, αποτυπώνονται στα αναφερόμενα, παρακάτω, Πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).
2. Εν συνεχεία η Διοικούσα Επιτροπή διαβίβασε αντίγραφα του φάκελου στην Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκειμένου να έχει την εισηγητική – γνωμοδοτική άποψή της.
3. Το ΤΕΕ προσεκλήθη από τον Δήμαρχο κ. Αθ. Ζεμπίλη, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του, σε δημόσια παρουσίαση πρότασης του Δήμου για «Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Πλατείας Βασιλείου και Πλατείας Εμπόρων», στις 18.05.2010.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι συνάδελφοι Είρα Σαϊνίδου - Στουρνάρα και Βαγγέλης Αγγέλου, μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΕ / Π.Τ. Εύβοιας. Ακολούθως, ο Δήμος έδωσε στο ΤΕΕ τα σχέδια της μελέτης (αποτύπωση-πρόταση) και την Τεχνική Έκθεση.
4. Εν συνεχεία η Διοικούσα Επιτροπή διαβίβασε αντίγραφο του φάκελου στην Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκειμένου να έχει την εισηγητική – γνωμοδοτική άποψή της.
5. Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ως θετικό το γεγονός ότι η δημοτική αρχή απευθύνθηκε, τελικά, και στο ΤΕΕ για γνωμοδότηση επί των δυο αναφερθέντων ζητημάτων. Θα ευχόμασταν όμως αυτό να είχε συμβεί σε προηγούμενο στάδιο ενασχόλησης του Δήμου με τα θέματα αυτά, καθόσον το ΤΕΕ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως αρχιτεκτονική επιτροπή που κρίνει εκ των υστέρων αισθητικά ένα έργο.
Η συμβολή του ΤΕΕ με βάση τον θεσμικό ρόλο που η ίδια η Πολιτεία τού έχει προσδώσει, πρέπει και μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικότερη και να αφορά στις στρατηγικές επιλογές της οργάνωσης του χώρου. Στην προκείμενη περίπτωση στην οργάνωση, αφενός, του κέντρου της πόλης, αφετέρου στην διάσωση του σημαντικότατου μνημείου της πόλης της Χαλκίδας, της Δημοτικής Αγοράς της μαζί με την «συνοδεύουσα» αυτήν Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς ( για συντομία, στο κείμενο χρησιμοποιούμε τον όρο «Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς» αναφερόμενοι και στις δυο πλατείες: Πλατεία Βασιλείου και Πλατεία Εμπόρων που, μετά την «κατάργηση» του τμήματος της οδού Κριεζώτου ανάμεσά τους έχουν, πλέον γίνει μια πλατεία).
Το ΤΕΕ μπορεί επίσης να συμβάλει, μέσω των επιλεγμένων στρατηγικών που θα προτείνει, στο να αποφευχθεί η εφαρμογή λαθεμένων διαδικασιών από τους φορείς που ζητούν τη συμβολή του. Το αποτέλεσμα θα ήταν και χρόνος να κερδηθεί και η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος να αποτραπεί.
6. Τα δύο θέματα, της Δημοτικής Αγοράς και της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς, είναι αλληλένδετα. Όντας σε διπλανά οικοδομικά τετράγωνα η Δημοτική Αγορά και η Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς λειτούργησαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» της εμπορικής δραστηριότητας της Χαλκίδας πριν απαξιωθεί η Πλατεία με την ατυχή πρόσφατη ανακατασκευή της για τη δημιουργία υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Για τούτον τον λόγο η Μόνιμη Επιτροπή αποφάσισε, σε συνεδρίαση της, να γνωμοδοτήσει ενιαία και για τα δυο θέματα ταυτόχρονα .
7. Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στην γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής, εκτός των στοιχείων που της παρασχέθηκαν από τον Δήμο Χαλκιδαίων, είναι τα παρακάτω:
α. Το Δ/μα διατήρησης της Αγοράς: ΦΕΚΒ604/15.5.2006 « Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, Φερομένης ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλκιδαίων.»
β. Η ΄Εκθεση της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας, Αύγουστος 2005
γ. Η Έκθεση της Διευθύντριας της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής κ.Αθ. Χριστοφίδου για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας: «Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ως Νεωτέρου Μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», με αρ.πρ:1627/18.05.2005
δ. Η ‘Εκθεση της Προϊσταμένης της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής κ. Άννας Κωτσοβίλη «Επικινδυνότητα του διατηρητέου συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», αρ.πρ.5502/03.11.2008
ε. Τα πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της 10.09.2009 με θέμα «Εξέταση του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.3028/2002 σχετικά με το διατηρητέο συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδαίων». Στην συνεδρίαση, έγινε και παρουσίαση της υπό συζήτηση Πρότασης από τον μελετητή με την παρουσία και του Δημάρχου Χαλκίδας.
στ. Το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 41(N.3028/2002)»
ζ. Η αποτύπωση του Μνημείου. (Η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΕ/Τ.Π.ΕΥΒΟΙΑΣ έχει στην διάθεση της δυο αποτυπώσεις ).
η. Σύγχρονο (από την Μόνιμη Επιτροπή) και παλαιότερο (από δημοσιεύματα) φωτογραφικό υλικό.
θ . Η ελληνική και διεθνής νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, κυρίως, ο Ν 3028/2002 , ο Ν.2039/92-ΦΕΚ61Α/13.04.1992- Κύρωση Σύμβασης Γρανάδας 1985, ο Ν. 2508/1997 / Α-124 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, και η Χάρτα της Βενετίας, 1964
ι. Η αυτοψία που διενήργησε η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΕ/Τ.Π.ΕΥΒΟΙΑΣ στις 11 Μαΐου 2010, με παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1. Η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας καταλαμβάνει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου της νεώτερης πόλης τo οποίο περικλείεται από τους δρόμους Βενιζέλου, Αρεθούσης, Κριεζώτου και Νεοφύτου. Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού.
Αποτελείται από κτίσματα δύο φάσεων:
-από κτίσματα σε σχήμα Π επί των οδών Βενιζέλου-Αρεθούσης και Κριεζώτου (Α΄ φάση οικοδόμησης) και
 -από ένα κτίσμα σε σχήμα Π (με εξέχοντα τα δύο άκρα της κεφαλής) με την κεφαλή του επί της οδού Νεοφύτου και τα δυο σκέλη του μέσα στον υπαίθριο χώρο του αρχικού Π (Β΄ φάση οικοδόμησης).
Η αγορά είναι προσπελάσιμη από όλες τις οδούς.
2. Αναλυτική περιγραφή του συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας:
-Τα κτίσματα της Α΄ φάσης (τέσσερα κτήρια) εκτίσθηκαν περι το 1883 έπειτα από απόφαση του τότε Δημάρχου Ηρακλή Γαζέπη και αποπερατώθηκαν το 1887.
Από την οδό Νεοφύτου κλίμακες οδηγούν στον υπαίθριο χώρο της αγοράς και την «ενώνουν» με την πλατεία Εμπόρων.
Τα κτίσματα είναι μονώροφα απλού νεοκλασσικού ρυθμού. Ο φέρων οργανισμός είναι από τοίχους λιθοδομής και από κεραμοσκεπείς δίρριχτες στέγες που στηρίζονται σε ξύλινα ζευκτά. Οι στέγες έχουν αετωματική κατάληξη. Τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) είναι ρυθμικά διατεταγμένα. Οι πόρτες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές και οι φεγγίτες πάνω από αυτές έχουν σιδεριές. Τα παράθυρα κλείνονται με ξύλινα σκουρα. Χρησιμοποιούνται τυπικά νεοκλασσικά στοιχεία: αετώματα, γείσα, διακοσμητική κορνίζα κάτω από τη στέγη κ.α.
Στο εσωτερικό του Π υπήρχαν υπαίθριοι πάγκοι έξω από τα καταστήματα, προστατευόμενοι από κεραμοσκεπή στέγαστρα με στύλους και δοκούς από πελεκητή ξυλεία. Στις εσωτερικές όψεις των καταστημάτων, υπάρχουν σήμερα οι οπές στις οποίες εφαρμόζονταν και στηρίζονταν κατά το ένα άκρο τους οι ξύλινες δοκοί των στεγάστρων που σήμερα δεν υπάρχουν. Σώζονται επίσης κάποιες πέτρινες βάσεις των ξύλινων στύλων των στεγάστρων.
-Το 1929-1934 επί Δημαρχίας Ν.Βασιλείου μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα και μετέπειτα καθηγητή του ΕΜΠ και ακαδημαϊκό Σόλωνα Κυδωνιάτη η συμπλήρωση του Π και επί της οδού Νεοφύτου.
Ο ρυθμός της Β΄φάσης είναι του Μοντέρνου Κινήματος του μεσοπολέμου (BAUHAUS) και οι «ενθυμήσεις» νεοκλασικισμού ή αρ-νουβώ κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον και από ιστορικής άποψης το οικοδόμημα» .
Το νέο κτίσμα, κατασκευής του 1931, διατήρησε τις τρεις κλίμακες επί της Νεοφύτου. Το διώροφο κεντρικό του τμήμα είναι σε συμμετρική σύνθεση με «επίσημες» εισόδους αντίστοιχες στις μαρμάρινες κλίμακες. Εκτός των μονώροφων καταστημάτων και του διώροφου τμήματος του επί της Νεοφύτου, έχει καταστήματα στο εσωτερικό της αγοράς, σε σχήμα Π με εξέχοντα τα δύο άκρα της κεφαλής, όπως ειπώθηκε.
Τα νέα καταστήματα έχουν υπόγεια (όχι όλα) και πατάρια επισκέψιμα από εσωτερικές σκάλες. Τα υπόγεια φωτίζονταν από κουρ ανγκλέζ που σήμερα έχουν κλειστεί κατά μεγάλο μέρος τους. Τσιμεντένιοι πάγκοι υπήρχαν μέσα στα καταστήματα.
Τα νέα για την εποχή υλικά (τσιμέντο, σίδερο) έδωσαν νέες δυνατότητες στους μηχανικούς και χρησιμοποιηθήκαν με τόλμη από τον Σ. Κυδωνιάτη. Τα νέα κτίσματα έχουν μεικτό φέροντα οργανισμό από εξωτερικούς τοίχους λιθοδομής με πέτρινους πεσσούς και πλάκες μπετόν. Μεγάλοι, τρίμετροι πρόβολοι από μπετόν είναι τα στέγαστρα των εξωτερικών πάγκων των καταστημάτων. Μεγάλα δοκάρια με «σκαλοειδή» άκρα χρησιμοποιούνται στο διώροφο τμήμα της εισόδου. Θεωρείται πρωτοποριακή η χρήση των νέων υλικών στη Χαλκίδα όπου φαίνεται ότι το νέο τμήμα της Δημοτικής Αγοράς ήταν από τα πρώτα οικοδομήματα σε ρυθμό BAUHAUS.
 Οι τοίχοι που χωρίζουν τα καταστήματα είναι από οπτοπλινθοδομή. Τα ανοίγματα των όψεων είναι μεγάλα και κλείνουν με σιδερένια και ξύλινα κουφώματα και αντίστοιχα μεγάλους φεγγίτες με ισχυρά σιδηρά κιγκλιδώματα μορφολογίας μεσοπολέμου.
Στο κέντρο του υπαιθρίου χώρου υπήρχε κρουνός και κοντά στην κεντρική είσοδο μεγάλη πλάστιγγα για την ζύγιση εμπορευμάτων- κανένα από τα δύο δεν υπάρχει σήμερα. Υπήρχαν επίσης δένδρα στον υπαίθριο χώρο.
Από λειτουργικής πλευράς, η «συμπλήρωση» της πρώτης φάσης της Δημοτικής Αγοράς με την δεύτερη αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη, και η Αγορά λειτούργησε αρμονικά μέσα στον χρόνο .
Από μορφολογικής πλευράς, υπάρχει η ιδιαιτερότητα επιτυχούς σύζευξης δύο ρυθμών .
 Το σύνολο αποτέλεσε μια τυπική Δημοτική Αγορά επαρχιακού Δήμου που λειτουργικά ήταν όμοια με άλλες αγορές της εποχής εκείνης και του ελλαδικού χώρου (Αθηνών, Χανίων, κ.α.) αλλά και του εξωτερικού .
Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 125 ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ
Η Δημοτική Αγορά μαζί με την Πλατεία της Εβδομαδιαίας Αγοράς ή Πλατεία Εμπόρων (που πριν γίνει ο σημερινός υπόγειοα σταθμός αυτοκινήτων φιλοξενούσε το εβδομαδιαίο παζάρι στην πόλη) αποτέλεσε ζωτικό σημείο για το εμπόριο αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή της πόλης της Χαλκίδας επί πολλές δεκαετίες.
Όντας στο κέντρο της πόλης της Χαλκίδας, η Δημοτική Αγορά με τα μαγαζιά της έφερνε και τους κατοίκους της ενδοχώρας στο άστυ για εμπορικές συναλλαγές. Γι αυτούς, τους κατοίκους της ενδοχώρας, γύρω από την Αγορά υπήρχαν τα χάνια που φιλοξενούσαν τους ίδιους και τα ζώα τους.
Τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς ήσαν παντοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, επιπλοποιεία κ.α.
Ωστόσο, η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς περιέπεσε σε παρακμή τα τελευταία χρόνια καθώς η εγκατάλειψη της από την ίδια την δημοτική αρχή ήταν πλήρης. Επέτρεψε δε, αυτή η εγκατάλειψη, σε κάποιους καταστηματάρχες, να προβαίνουν σε αυθαίρετες μετατροπές των κτισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η εντυπωσιακή αλλοίωση της πραγματικής εικόνας της Δημοτικής Αγοράς, ενώ παράλληλα, δημιουργήθηκαν κίνδυνοι υγείας λόγω έλλειψης καθαριότητας.
Η Αγορά, κάτω από αυτές τις συνθήκες, έκλεισε πέρυσι το καλοκαίρι.
Στο απώτερο παρελθόν όταν η Δημοτική Αγορά έπαιζε κυρίαρχο ρολό στο τοπικό εμπόριο, φιλοξενούσε παράλληλα και άλλες πολλές δραστηριότητες. Υπάρχουν ιστορικές αναφορές ότι εκεί:
- στα 1902 έγινε έκθεση γυναικείας βιοτεχνίας
- εκεί στεγάσθηκε το πρώτο Μουσείο της Χαλκίδας ,
- στον ίδιο χώρο στεγάσθηκε το Εργατικό Κέντρο
- στον ίδιο χώρο στεγάσθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου ,
- στον ίδιο χώρο στεγάσθηκε η Αγορανομία , η Τουριστική Αστυνομία
- στην πλατεία της Εβδομαδιαίας Αγοράς γίνονταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και από τα σκαλοπάτια της Δημοτικής Αγοράς μιλούσαν οι πολιτικοί.
Δ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1. Από την επιτόπου αυτοψία που έγινε από την Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ στις 11.05.2010 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η Δημοτική Αγορά σήμερα παρουσιάζεται εντελώς παραμορφωμένη σε σχέση με την αρχική εικόνα που προκύπτει από την μελέτη των πραγματικών στοιχείων της (σχέδια αποτύπωσης, παλιές φωτογραφίες και αυτοψία της Μόνιμης Επιτροπής). Η οπτική-επιφανειακή παραμόρφωση είναι τέτοια που, κάποιος, μη ειδικός, ο οποίος δεν γνωρίζει τα αρχικά κτίσματα και γνωρίζει την Δημοτική Αγορά μόνο από την σημερινή της εικόνα, να αποκομίζει μια εντελώς λανθασμένη εντύπωση για το ποια είναι πράγματι η Δημοτική Αγορά και, συνεπώς, να μην είναι σε θέση να αξιολογήσει αντικειμενικά το κτιριακό σύνολο.
Σήμερα, όλο το συγκρότημα παρουσιάζεται ως ένα συνονθύλευμα ρυπαρών και αλλόκοτων κτιριακών όγκων, με παράγκες, λαμαρίνες, ελλενίτ, με καμμένους χώρους κλπ., ως μία «κηλίδα», δηλαδή, στην καρδιά της πόλης. Το αρχικό της στίγμα αλλοιώθηκε κάτω από ένα καθεστώς πλήρους αδιαφορίας ή και ανομολόγητων σκοπιμοτήτων.
Αυτό το παραμορφωτικό-οπτικό αποτέλεσμα οφείλεται:
α. Στην ρυπαρότητα που επικρατεί σε όλο τον χώρο, ως αποτέλεσμα της πλήρους εγκατάλειψης του από τους αρμοδίους.
β. Στις φθορές που υπάρχουν στα κτήρια, επίσης ως αποτέλεσμα της πλήρους εγκατάλειψης τους εδώ και πολλά χρόνια ή, μάλλον, δεκαετίες:
-υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκες του κτηρίου του μεσοπολέμου) όπου έχει σε πολλά σημεία απογυμνωθεί ο οπλισμός, έχει ενανθρακωθεί το μπετόν κλπ (Φ1α,β),
- υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στις στέγες, (κέραμοι, γείσα, ακόμη και στοιχεία του φέροντος οργανισμού των στεγών (Φ 2α,β),
- υπάρχουν περιορισμένου εύρους αλλοιώσεις στην λιθοδομή(Φ3α,β)
- υπάρχουν άλλες καταστροφές, όπως κουφωμάτων από παλαιότερη πυρκαγιά σε τμήμα ενός καταστήματος (Φ4α,β) κ.α.
γ. Στις οικοδομικές αλλοιώσεις που υπάρχουν ως αποτέλεσμα των αυθαίρετων ενεργειών (ιδιωτών;), όπως:
- αυθαίρετες (τουλάχιστον ως προς την αισθητική) προσθήκες κτηρίων (κτήριο γωνίας Αρεθούσης και Ελ.Βενιζέλου (Φ5).
- αυθαίρετες προσθήκες διάφορων στεγάστρων και «χώρων» με ευτελή υλικά επί των όψεων των δρόμων (Φ6α,β,γ)
- αυθαίρετες προσθήκες διάφορων στεγάστρων και «χώρων» με ευτελή υλικά στο εσωτερικό της Αγοράς με αποτέλεσμα να μικραίνει εσωτερικά ο ελεύθερος χώρος. (Φ7α,β)
- αλλοιώσεις των όψεων με αυθαίρετες αλλαγές στα ανοίγματά τους (άνοιγμα άλλων πορτοπαραθύρων(Φ8), κλείσιμο αρχικών (Φ9) κλπ)
- αλλοιώσεις των όψεων με αυθαίρετες αλλαγές στα χρώματα των τοίχων, με αυθαίρετες επικαλύψεις τοίχων με πλακίδια(Φ10) κ.α.
- μικρές αλλοιώσεις στο εσωτερικό των καταστημάτων (Φ11α,β)
2. Παρ’ όλες τις παραπάνω φθορές και αλλοιώσεις, η Αγορά στο σύνολό της διασώζει τόσο την λειτουργική της διάταξη όσο και την μορφολογία της και τα κατασκευαστικά της στοιχεία και όλες οι φθορές και αλλοιώσεις είναι αποκαταστάσιμες. Το επιβεβαιώνουν,
- η αυτοψία της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, Αύγουστος 2005
- οι αυτοψίες της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, της 06.05.2005 , της 16.05.2005, του Μαΐου 2007
- η αυτοψία του κ.Π.Καρύδη-στατικού, τ. καθηγητή του ΕΜΠ
- η αυτοψία της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.3028/2002, Ιούνιος 2009 .
- η αυτοψία της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΕ/Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ, Μάιος 2010
 «Πρέπει όμως, να τονιστεί με έμφαση ότι όλες οι φθορές, βλάβες, αλλοιώσεις, προσθήκες ακόμη και καθαιρέσεις οικοδομικών στοιχείων, είναι πλήρως αναστρέψιμες, μία επιστημονικά σωστή και πλήρης αποτύπωση του συγκροτήματος μπορεί άνετα να οδηγήσει σε μελέτη αδιαμφισβήτητης αποκατάστασης.»
«Γενικά, η κατάσταση των κτιρίων του συγκροτήματος κρίνεται επισκευάσιμη, ενώ υπάρχουν όλα τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία που επιτρέπουν την ασφαλή μορφολογική αποκατάσταση τους»
Τα κτήρια της Α΄Φάσης έχουν προβλήματα κυρίως στις κεραμοσκεπές που αντικαθίστανται εύκολα, ενώ οι λίθινες τοιχοποιίες είναι γενικά σε καλή κατάσταση. «Οι τοιχοποιίες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι μεγάλου πλάτους. Πραγματικά δίνουν έτσι μια αίσθηση ασφάλειας…»
 Τα κτήρια της Β΄Φάσης έχουν βλάβες στα στοιχεία του μπετόν (πλάκες και πρόβολοι), αλλά αυτές είναι απολύτως αντιστρέψιμες με τα σύγχρονα μέσα που διατίθενται: πλάκες και πρόβολοι αποκαθίστανται πολύ εύκολα, χωρίς καταπόνηση του υπόλοιπου κτηρίου, ώστε η αποκατάσταση να είναι απολύτως θεμιτή με τα μέτρα των αρχών των αναστηλώσεων. Αυτό διαπιστώνεται και από αρχιτέκτονες και από στατικούς. (είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του κ.Καρύδη, πολ.μηχανικού και τ. καθηγητή ΕΜΠ στην πρόσφατη συζήτηση στο ΚΣΝΜ «διότι οι πλάκες θα μπορούσανε πράγματι να αντικατασταθούν κυρίως οι πρόβολοι».
Επιπλέον, μια λεπτομερής αποτύπωση όλων των βλαβών, όπως γίνεται και σε άλλες αποκαταστάσεις, θα αποκάλυπτε ίσως και άλλες δυνατότητες ενισχύσεων .
Η δε Επιτροπή του αρθρου 41 του Ν.3028/2002 που συγκροτήθηκε ειδικά για να εξετάσει τα στατικά προβλήματα της Δημοτικής Αγοράς , αφού διαπιστώνει στα κτήρια της Β΄Φάσης τις προαναφερθείσες βλάβες , προτείνει «…την καθαίρεση με αδιατάραχτη κοπή και ανακατασκευή των υφισταμένων πλακών, δοκών και προβόλων μετά από έγκριση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ. Την διατήρηση της παρούσας λιθοδομής και αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας της …Το υπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων η εκπρόσωπος της Πολεοδομίας Χαλκίδας έχει διαφωνήσει…η οποία έχει κάνει ένα δικό της σημείωμα και προτείνει την κατεδάφιση όλου του νεώτερου» .
Επομένως, από τεχνικής-πρακτικής πλευράς, η πλήρης αναστήλωση της Δημοτικής Αγοράς είναι απολύτως πραγματοποιήσιμη.
3. Η αναστήλωση της Δημοτικής Αγοράς μετά από μια σωστή και πλήρη μελέτη που θα στηρίζεται σε ακριβή αποτύπωση του συγκροτήματος θα έδειχνε μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτήν που αντικρύζει ο σημερινός πολίτης.
Ε. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1. Ειπώθηκε παραπάνω ότι η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της ζωής και της ιστορίας της πόλης τα τελευταία 125 χρόνια. Αυτό και μόνο το γεγονός την καθιστά ιστορικό σημείο της Χαλκίδας δηλαδή μνημείο νεώτερο που χρήζει προστασίας σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Επιπλέον:
- Στα κτήρια της Δημοτικής Αγοράς απαθανατίζονται δυο ρυθμοί αντίστοιχοι των εποχών που κτίσθηκαν, ο νεοκλασσικός και αυτός του BAUHAUS, με αρμονική λειτουργική συνύπαρξη, και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν συναντούμε σε άλλη ελληνική Δημοτική Αγορά, εξ όσων γνωρίζουμε.
- Μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, για τον τρόπο ζωής, τις αισθητικές αξίες, την κλίμακα των κτηρίων, τα υλικά των εποχών που κτίσθηκε κλπ
- Έχοντας τις αρετές των εποχών της κατασκευής της (χαμηλή πυκνότητα δόμησης, χαμηλά ύψη ) δίνει το μέτρο «ηρεμίας» και «ανθρώπινης» αρχιτεκτονικής εκείνων των εποχών σε αντίθεση με τα σημερινά πρότυπα.
- Όντας στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού και έχοντας μπροστά της την πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς αποτέλεσε επιτυχημένο παράδειγμα πολεοδομικής οργάνωσης του κέντρου της πόλης και σύνδεσης του αστικού χώρου με την αγροτική ενδοχώρα.
Είναι, πλέον, γενικά παραδεκτό και κατοχυρωμένο νομικά διεθνώς ότι οι παραδοσιακοί πυρήνες των πόλεων και των χωριών, ως τεκμήρια της πολεοδομικής-ιστορικής τους διαδρομής, πρέπει να προστατεύονται από τον νόμο. Για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη απαιτείται «προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων των πόλεων, …των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών…»
2. Η σημερινή φυσιογνωμία της Χαλκίδας είναι μιας πόλης που χτίσθηκε πρόσφατα, πάνω στα χειροτέρα αθηναϊκά πρότυπα. Ωστόσο, η Χαλκίδα είναι πόλη αρχαία με συνεχή παρουσία στο χώρο, που δεν φρόντισε να κρατήσει τεκμήρια της ιστορίας της ούτε της αρχαίας ούτε της νεώτερης, και έσπευσε να εξαφανίσει κάτω από την λογική του εύκολου εργολαβικού κέρδους το μεγαλύτερο μέρος της νεώτερης αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς. Σημερινή υποχρέωση όλων είναι να διατηρηθούν και αναστηλωθούν τα λίγα εναπομείναντα μνημεία της ως ελάχιστη προσπάθεια να αποκτήσει μια δική της φυσιογνωμία, ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη της.
Η Δημοτική Αγορά ως εξέχον και μοναδικό μνημείο της νεώτερης κληρονομιάς της Χαλκίδας χρειάζεται να διασωθεί και να αναστηλωθεί.
Αυτή η άποψη εκφράσθηκε και με την ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ του 2005 για την διατήρηση του μνημείου ως συνόλου με ιστορική, κοινωνική και αρχιτεκτονική και πολεοδομική αξία. Το Δ/μα Διατήρησης τονίζει τη σπουδαιότητα του για την πόλη της Χαλκίδας, τόσο ως προς τη διατήρηση της χρήσης που μέχρι πρότινος είχε, όσο και ως προς τη σχέση του με τον αστικό ιστό της πόλης « Από ιστορικής πλευράς το συγκρότημα στο σύνολο του αποτελεί ουσιώδες τεκμήριο της Πολεοδομίας της Χαλκίδας …Από περιβαλλοντικής πλευράς κρίνεται αναγκαία η διατήρηση και αποκατάσταση του κτιριακού συνόλου της Αγοράς καθ` όσον αυτή συμβάλλει θετικά :
 Α) Στη διδακτική απόδοση ενός αρχιτεκτονήματος διακεκριμένης δημοσίας και κοινωνικής λειτουργίας, στο οποίο έχει - κατά χρονικές φάσεις - αποτυπωθεί η δυναμική των αντιλήψεων για την εξέλιξη των τυπολογικών και μορφολογικών εκφραστικών μέσων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την μετάβαση από την εποχή του όψιμου ιστορισμού, προς τη ρασιοναλιστική ανανέωση του 20ου αιώνα.
 Β) Στην απόδοση μιας σχετικής ισορροπίας μεταξύ του κτισμένου και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου.
 Γ) Στη διατήρηση της λειτουργίας μιας κεντρικής "λαϊκής Αγοράς", η οποία κατά ιστορική νομοτέλεια συνδέει τον αστικό πληθυσμό της Χαλκίδας (σε οικονομική και κοινωνική βάση) με το αγροτικό παραγωγικό δυναμικό της ενδοχώρας της Εύβοιας»
3. Θα άξιζε σε αυτό το σημείο να αναρωτηθεί κάποιος το πώς και το γιατί η Δημοτική Αγορά, ένας δημοτικός χώρος τέτοιας σημασίας στην «καρδιά» της πόλης, έφθασε σε αυτό το σημείο της πλήρους απαξίωσης, και γιατί οι δημοτικές αρχές δεν προέβαιναν στις αναγκαίες επεμβάσεις για καθαρισμό, επισκευές και φύλαξη του συγκροτήματος.
Μια εξήγηση δίνει ο καθηγητής κ.Π.Καρύδης- «Το θέμα αυτό το γνωρίζω και έχω επιπλέον και πικρά εμπειρία, πολύ πικρά, γιατί παραλίγο να φάω ξύλο….Εγώ πιστεύω ότι η εγκατάλειψη μνημείου είναι μεγάλο αδίκημα. Επίτηδες το αφήσανε να έρθει σε αυτήν την κατάσταση για να κατεδαφιστεί-επίτηδες το έχουν κάνει και το λέγω εν γνώσει του τι λέω-για το αποτέλεσμα ώστε στη θέση του να ανεγερθεί ένα καινούργιο πολυώροφο…»
Ο χαρακτηρισμός «ποντικώνας» συνόδευε τα αιτήματα των δημοτικών αρχών και άλλων για κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς και ανέγερση στη θέση της (πολυώροφου αρχικά και ύστερα πιο χαμηλού, όπως ελέγετο) εμπορικού κέντρου.
Στην Έκθεση του ΕΜΠ αναφέρεται σχετικά με τις αιτιάσεις για κατεδάφιση: «Τα εκφρασθέντα από ορισμένους φορείς επιχειρήματα ότι πρέπει να κατεδαφιστεί διότι είναι σε πανάθλια κατάσταση με τρωκτικά κλπ θα πρέπει πλέον να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται, είναι το μόνιμο επιχείρημα από δεκαετιών σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και δεν δείχνουν πλέον άγνοια αλλά δόλο δεδομένου ότι όλα τα παλιά κτήρια που είναι εγκαταλειμμένα φθάνουν σε τέτοιες καταστάσεις, ακόμη και η Ακρόπολη των Αθηνών ήταν το 1832 πανάθλιος και βρώμικος οικισμός.»
4. Η ανάγκη αναστήλωσης της Δημοτικής Αγοράς αμφισβητήθηκε έντονα πρωτίστως από τις Δημοτικές αρχές της Χαλκίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγιναν, μάλιστα, προσπάθειες κατεδάφισης της.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο νόμο (3028/2002) περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς «Ο Δήμος, ως κύριος του μνημείου, υποχρεούται … να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης, στερέωσης, η προστασίας του μνημείου, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας … Η πλημμελής φύλαξη, διατήρηση η συντήρηση του μνημείου διώκεται ποινικά.»
Μετά τον χαρακτηρισμό της Δημοτικής Αγοράς ως νεώτερου μνημείου ο Δήμος, στις 18.05.07, πληροφορούσε την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ότι προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς. « …Με το ίδιο έγγραφο ο Δήμος ζήτησε επίσης την κατεδάφιση ορισμένων κατασκευών στις όψεις της Δημοτικής Αγοράς. Με το με αρ.πρ. 1615/8-5-2007 έγγραφο μας ζητήθηκε η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή του θέματος στο ΚΣΝΜ…Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε υπεβλήθησαν» .
Ακολούθως, και μετά την γνωμάτευση της Επιτροπής του άρθρου 41/Ν.3028/2002 τον Ιούνιο του 2009, υπεβλήθη από τον Δήμο στο ΚΣΝΜ η υπό εξέταση Πρόταση. Το ΚΣΝΜ γνωμάτευσε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του Πορίσματος της Επιτροπής του άρθρου 41 και για την υποβολή μελέτης για την μελλοντική αποκατάσταση της Αγοράς.
5. Οι σημερινές αντιδράσεις των κατοίκων της Χαλκίδας στην ύπαρξη της Δημοτικής Αγοράς κυμαίνονται από την νοσταλγία αυτών που έχουν μνήμες από την λειτουργία της- ιδιαίτερα των πρωην καταστηματαρχών, έως την απαξίωση της από αρκετούς πολίτες που η όψη και μόνον ενός ρυπαρού, εγκαταλελειμμένου και αλλόκοτου χώρου όπως είναι σήμερα η Δημοτική Αγορά, τους προξενεί συναισθήματα απέχθειας.
Ποτέ δεν έγινε μια δημόσια συζήτηση βάσει μιας ουσιαστικής και ολόπλευρης παρουσίασης του ζητήματος της Δημοτικής Αγοράς ώστε να δοθούν στους πολίτες της Χαλκίδας όλα τα δεδομένα προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένη κι όχι βιαστική ή επιφανειακή αντίληψη επί του θέματος. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, το ΤΕΕ μπορεί να διαθέσει τις δυνάμεις του.
ΣΤ. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
Η αναστήλωση μνημείων ακολουθεί αρχές και κανόνες που είναι θεσπισμένοι από το διεθνές και ελληνικό δίκαιο. Αυτοί προβλέπουν ανάμεσα σε άλλα:
1. Την διατήρηση, όσο το δυνατόν, των παλαιών χρήσεων του μνημείου
Δεν νοείται αναστήλωση μνημείου χωρίς προκαθορισμό των χρήσεών του. Το μνημείο μπορεί να εμπλουτίζεται με νέες χρήσεις χωρίς να καταργούνται οι παλαιότερες στο βαθμό που μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να μην καταστρέφεται η ιστορική μνήμη. Στην περίπτωση της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με την κήρυξη της ως διατηρητέου μνημείου, οι χρήσεις δεν πρέπει να αποκλίνουν από την ιδέα της δημοτικής αγοράς.
Είναι προφανές ότι μπορούν να στεγαστούν μικρά καταστήματα, όπως και πριν, έστω και με κάποιες μικρές συνενώσεις: παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία , ιχθυοπωλεία, χρυσοχοεία, ένδυσης, τουρισμού, τοπικών προϊόντων, εστίασης (καφενεία, μεζεδοπωλεία), βιβλιοπωλεία, δημοτικά πολιτιστικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά εργαστήρια φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.α. Επίσης κάποιοι χώροι θα μπορούσαν να γίνουν γραφεία συλλόγων ή εκθεσιακοί χώροι.
Σημειώνεται στην σχετική Έκθεση του ΕΜΠ: «…δεχόμαστε την αλλαγή χρήσης σε λογικά πλαίσια, όσο αυτή συνάδει με την περιοχή και το προστατευόμενο κτήριο και δεν καταστρέφει την ιστορική μνήμη…. Ως προς την χρήση, θα πρέπει φυσικά να παραμείνει ως χώρος Δημοτικής Αγοράς, αλλά θα είναι δυνατή η συμπλήρωσή της με συνάδουσες χρήσεις όπως βιοτεχνικά εργαστήρια, αναψυκτήρια, εστιατόρια ακόμη και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα λειτουργούν σε συνδυασμό με την λειτουργία της Αγοράς (παράλληλα ή άλλες ώρες, ανάλογα με την εκδήλωση).»
2. Την διατήρηση, όσο το δυνατόν, του άμεσου περιβάλλοντος του μνημείου
Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεν έδωσε, ως όφειλε, καμία προσοχή στην δόμηση πέριξ της Αγοράς, και μερικά κτίσματα στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα υψώθηκαν με αδιαφορία (δηλαδή, με μεγάλο ύψος) ως προς την ύπαρξη της. Αλλά, έστω και τώρα, υπάρχουν περιθώρια να ληφθεί πρόνοια ώστε τα κτίσματα που θα ανεγερθούν στο μέλλον στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα , να τηρούν ένα χαμηλό ύψος.
"Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται την συντήρηση του άμεσου περιβάλλοντός του..", και "Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική η αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη η ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία."
Ευτυχώς, η ύπαρξη της πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς -παρ’ όλα τα προβλήματα που παρουσιάζει μετά την τελευταία ανακατασκευή της- απέτρεψε τον «πνιγμό» της Αγοράς από αισθητικής πλευράς.
Ζ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ»
1. Η Πρόταση «Αποκατάσταση-Επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Χαλκιδαίων» που δόθηκε στο ΤΕΕ από τον Δήμο, προϊόν απευθείας ανάθεσης της μελέτης, διακρίνεται από δυο βασικές επιλογές. Προβλέπει:
- Κατεδάφιση μεγάλου τμήματος του κτηρίου της Β΄ Φάσης, με την αιτιολογία του κατεστραμμένου μπετόν των πλακών και προβόλων. Συγκεκριμένα, προτείνει την κατεδάφιση των δυο εσωτερικών σκελών της Β’ φάσης.
Επίσης, λέγεται ότι η κατεδάφιση θα κάνει πιο λειτουργική την αγορά που δυσλειτουργούσε αφού θα δημιουργήσει μια πλατεία εσωτερικά. Επιπλέον, ο μελετητής διατυπώνει και την εξής σκέψη-πρόταση, που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά: «…Η πλατεία η οποία βρίσκεται μπροστά από την δημοτική αγορά έχει υπόγειο πάρκινγκ. Είχαμε κάνει μια πρόταση την οποία δεν σας τη φέραμε εδώ, εφόσον κατεδαφιστούν αυτές οι δυο πτέρυγες να γίνει μια συνέχεια του υπογείου πάρκινγκ, αλλά όχι σ΄όλη την έκταση της πλατείας αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα πολυλειτουργικό κέντρο, το οποίο θα ήταν βυθισμένο κατά κάποιο τρόπο ως προς το επίπεδο του πάρκινγκ του πλαινου, έχουμε κάνει και μια τέτοια πρόταση, το οποίο μπορεί ίσως να είναι και μια μελλοντική εξέλιξη, αλλά εν πάσει περιπτώσει αυτή τη στιγμή ας περιοριστούμε στην κατεδάφιση και τα βλέπουμε μετά.» (η υπογράμμιση δική μας)
- Ριζική αλλαγή των χρήσεων της αγοράς, αφήνοντας την μόνο με εκθεσιακούς χώρους και χώρους αναψυχής, με την αιτιολογία ότι οι χώροι των καταστημάτων είναι μικροί, ότι τα καταστήματα φεύγουν περιφερειακά πια και δεν έχει λόγο η ύπαρξή τους στο κέντρο της πόλης κλπ.
Η Πρόταση κάνει και επιμέρους προτάσεις για τα στέγαστρα, τις δαπεδοστρώσεις, τους χώρους υγιεινής κ.α., προτάσεις που είναι δευτερεύουσας σημασίας στο προκείμενο στάδιο αντιμετώπισης του ζητήματος, και που θα μπορούσαν να συζητηθούν στα πλαίσια ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, συγκρινόμενες με άλλες προτάσεις.
2. Θεωρούμε ότι οι δυο βασικές επιλογές αυτής της Πρότασης, δηλαδή, η κατεδάφιση και η αλλαγή χρήσεων, έρχονται σε αντίθεση και με τις αρχές αναστήλωσης που αναπτύχθηκαν παραπάνω στο κείμενο αυτό, αλλά και με το Δ/μα διατήρησης που ήδη υπάρχει. Τυχόν καθαίρεση τμήματος της Αγοράς πρέπει να συνοδευτεί από νέο Διάταγμα του ΚΣΝΜ, που να κρίνει ως λανθασμένη την πρώτη ομόφωνη απόφαση ( «πιστεύω ότι δεν πρέπει να θίξουμε, δεν πρέπει να καθαιρέσουμε διότι τότε θα πρέπει να πούμε ότι κάναμε λάθος στην κήρυξη.»
Συγκεκριμένα:
- Όπως ήδη ειπώθηκε υπεύθυνα, τα στατικά προβλήματα είναι αντιμετωπίσιμα, άρα, αυτός ο λόγος κατεδάφισης δεν υφίσταται.
- Το επιχείρημα ότι η Αγορά ήταν δυσλειτουργική και περιορισμένης ευρυχωρίας λόγω των δυο σκελών της Β΄Φάσης που μπήκαν μέσα στην αρχική πλατεία που σχημάτιζε το αρχικό Π , δεν επιβεβαιώνεται από την ιστορική της διαδρομή. Το ότι έφθασε τα τελευταία χρονιά να έχει σε λειτουργία μόνο λίγα καταστήματα οφείλεται στην απόλυτη εγκατάλειψή της κι όχι στην δυσλειτουργικότητά της.
- Το μέγεθος των καταστημάτων που διαθέτει μπορεί σίγουρα να στεγάσει πολλές μικρές εμπορικές δραστηριότητες σαν αυτές που βλέπει κάποιος σε αφθονία στην πόλη της Χαλκίδας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού σε μικρού μεγέθους καταστήματα.
-Το σύνολο των καταστημάτων είναι ένα σοβαρό κτηριακό απόθεμα που η αξιοποίηση του θα ωφελήσει και οικονομικα τον Δημο.
- Η αλλαγή των χρήσεων του μνημείου ως Δημοτικής αγοράς και η μετατροπή του σε χώρο αναψυχής (μπαρ, καφετέριες κλπ), δηλαδή, σε χώρο άσχετο με την αρχική του οντότητα, ακυρώνει την πυκνή ιστορική μνήμη του μνημείου .
- Εξάλλου, το κέντρο της πόλης της Χαλκίδας δεν χρειάζεται έναν πόλο αναψυκτηρίων, μπαρ, εστιατορίων, αυτός υπάρχει με υπερεπάρκεια στην παραλία της.
- Αντίθετα, μια τέτοια κατάληξη της Δημοτικής Αγοράς (να γίνει πόλος αναψυκτηρίων κλπ) θα έπληττε το κέντρο της Χαλκίδας με επιβάρυνση του από πρόσθετη κίνηση αυτοκινήτου, πρόσθετη ακουστική όχληση κ.α. Η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε «διασκεδαστήριο» θα διέλυε την ήδη μικρή συνοχή της πόλης.
- Η κατάργηση της Δημοτικής Αγοράς θα στερούσε από την Χαλκίδα μια λειτουργία που θεωρείται, σε όλον τον κόσμο, ουσιαστική για την καθημερινή ζωή της πόλης.
Συμπέρασμα:
Τυχόν αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ» θα ακρωτηρίαζε το Μνημείο που είναι μοναδικής σημασίας και αξίας για την Χαλκίδα, θα επέφερε δηλαδή βλάβη στην πόλη και στο ιστορικό της απόθεμα.
Η. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ»
1. Είναι γενική η διαπίστωση ότι η Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς ατύχησε στην πρόσφατη ανακατασκευή της διότι, αυτή, το μόνο που διασφάλισε ήταν ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων με την είσοδο και έξοδό του. Κατά τα άλλα, με την πρόσφατη ανακατασκευή:
-Ο βαρύς κυκλοφοριακός φόρτος που δημιουργήθηκε λόγω του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων «έκοψε» την συνέχεια που υπήρχε με την Δημοτική Αγορά μέσω της οδού Νεοφύτου.
-Ο σχεδιασμός της πλατείας έγινε με αδιαφορία για την χρήση της. Η πρόσβαση των πεζών γίνεται δύσκολα (από λίγα σημεία), δεν υπάρχει ουσιαστικά πεζοδρόμιο απ΄ την πλευρά της Νεοφύτου -κινδυνεύει ο πεζός, και κάποια άλλα σημεία, εκτός από παράνομα ως προς τον ΓΟΚ είναι εξίσου επικίνδυνα: απότομες ράμπες, παιδική χαρά πάνω σε μάρμαρα, είσοδος του σταθμού αυτοκινήτων από το πεζοδρόμιο κ.α. Η όλη σύνθεση της πλατείας (που περιέλαβε, κυρίως, μπετόν και «εξόρισε» το πράσινο και το χώμα), την έκανε απωθητική και , τελικά, δυσλειτουργική και αφιλόξενη. Η μόνη λειτουργία που φαίνεται να ευνοείται, είναι κάποιων επιχειρήσεων τύπου «Λούνα παρκ» που χρειάζονται τσιμέντο για την στήριξη των κατασκευών τους.
 «Σημειώνεται με έμφαση ότι η παλαιά «Πλατεία Εμπόρων» έχει ήδη αλλοιωθεί με την κατασκευή του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων και τις οικοδομήσεις πολυκατοικιών επί των οδών που την περιβάλλουν. Δυστυχώς η ανακατασκευή της πλατείας αυτής έγινε με βάση τα «αθηναϊκά πρότυπα» δηλαδή την πλήρη τσιμεντοποίησή της, και την κατασκευή κάποιων «επιπέδων», παιδικών χαρών και άλλων στοιχείων τα οποία δεν έχουν καμιά ενότητα ούτε καν προθέσεις αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Έγιναν απλά για να δικαιολογήσουν την καταστροφή της παλιάς νεοκλασικής πλατείας…»
Τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα του τρόπου που δρομολογεί ή κάθε δημοτική αρχή την εξέλιξη των έργων: Παρατηρείται, δηλαδή, η μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από την αρχική φάση της προμελέτης που θα πρέπει να γίνεται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμών ιδεών, αλλά και στην συνέχεια η μη τήρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των μελετών και έγκρισης από την υπηρεσία του Δήμου, κλπ
Η Πλατεία Εμπόρων καθώς λειτούργησε μαζί με την Δημοτική Αγορά μέσα στο χρόνο είναι, ουσιαστικά, επέκτασή της. Για τούτο, οι όποιες επεμβάσεις σ’ αυτήν πρέπει να καθορίζονται από τις ανάγκες εξυπηρέτησης της Αγοράς και του ευρύτερου ρόλου της στον αστικό ιστό.
2. Η Πρόταση «Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Πλατείας Βασιλείου και Πλατείας Εμπόρων» που έγινε με απευθείας ανάθεση του Δήμου Χαλκιδαίων στον μελετητή, παρουσιάζει περιορισμένες αλλαγές στην χωροθέτηση μέσα στην πλατεία, αλλά και στην σχέση της με τους γύρω δρόμους.
Η αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών αναζητήθηκε στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την μελέτη. Εκεί, αναφέρονται ως βασικά ζητήματα προσανατολισμού του σχεδιασμού από την πλευρά του μελετητή: α. Η σχέση της πλατείας με τους γύρω δρόμους, και β. Ο χαρακτήρας της ίδιας της πλατείας. Συγκεκριμένα:
Για την σχέση της πλατείας με τους γύρω δρόμους:
Περιγράφεται ο νέος τρόπος πρόσβασης στην πλατεία ανάλογα με τα επίπεδα των υφιστάμενων δρόμων (απευθείας, με κλίμακες, με ράμπες) και «Διευκρινίζεται ότι αν και τα όρια της περιοχής μελέτης δεν περιλαμβάνουν και τους γύρω δρόμους εξετάσθηκε η περίπτωση της διάστρωσης με κυβόλιθους της οδού Παπαδημητρίου και τμήματος της οδού Παπαναστασίου από την οδό Παπαδημητρίου ως την οδό Ιωαννίδη»
Για τον χαρακτήρα της ίδιας της πλατείας
Γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η πρόσφατη χρήση της και να τονωθούν τα χαρακτηριστικά, όπως λέγεται, αυτής της χρήσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί ο αναγνώστης, μετά από αυτήν την περιγραφή, να καταλήξει στο ποιος πρέπει, κατά τον μελετητή, να είναι ο χαρακτήρας αυτής της πλατείας. Αναφέρεται συγκεκριμένα :
“H πρόταση σέβεται και εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα που η ίδια η ζωή της πόλης έχει προσδώσει στην πλατεία ενώ παράλληλα τονώνει τα στοιχεία που έχει ανάγκη ο πυκνοδομημένος ιστός του κέντρου της πόλης.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι αποτελεί περισσότερο ένα σημείο διέλευσης, μετεπιβίβασης, ενώ παράλληλα γίνεται και χώρος σύντομης στάσης, συγκέντρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών ή ακόμα και αναζήτησης εργασίας. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να τονωθεί η διάσταση της αναψυχής με την χρήση καθιστικών, υψηλής φύτευσης για σκιά, σκιάστρων και στοιχείων παιδικής χαράς.
Στην συνέχεια γίνονται οι περιγραφές των επεμβάσεων (φυτεύσεις, δαπεδοστρώσεις, γλυπτικές συνθέσεις, παιδική χαρά, κ.α)
3. Θεωρούμε ότι, επειδή ο χαρακτήρας της πλατείας έχει αλλοιωθεί με την τελευταία ανακατασκευή, όπως προαναφέρθηκε, η αναγκαιότητα που προκύπτει είναι αυτή της ανάπλασης της και όχι, απλά , μιας σχεδιαστικής αλλαγής που αποβλέπει, κυρίως, στην αντικατάσταση των υλικών επικάλυψης της πλατείας.
 Η πρώτη και βασική θέση για τις όποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν στην Πλατεία είναι:
Ο χαρακτήρας της πλατείας καθορίζεται από την γειτνίαση της με την Δημοτική Αγορά με την οποία πρέπει να λειτουργεί ως ένα πολεοδομικό σύνολο όπως γινόταν και στο παρελθόν.
Ξεκινώντας από αυτήν την βασική αρχή, τα ζητήματα που τίθενται προς λύση είναι:
α- Αλλαγή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων ώστε η Νεοφύτου να « ενώνει» και να μην «χωρίζει» την πλατεία από την Δημοτική Αγορά. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αναζητηθεί νέα είσοδος στον υπόγειο σταθμό ή νέοι τρόποι ενοποίησης της Δημοτικής Αγοράς με την πλατεία, όπως πεζογέφυρες, καταβύθιση της Νεοφύτου κ.α.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναζητηθούν κι άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφόρτισης των γύρω δρόμων της πλατείας από τα αυτοκίνητα. Μόνο με τέτοιες ρυθμίσεις θα έχουν νόημα και οι ενοποιήσεις των δρόμων με την πλατεία.
Αν δεν προηγηθεί μια τέτοια μελέτη, τότε οι προτάσεις πρόσβασης της πλατείας από τους γύρω δρόμους έχουν ελάχιστη σημασία.
β-Αναβίωση της πλατείας ως χώρου δημόσιας συνάθροισης: των πεζών, των επισκεπτών της Δημοτικής Αγοράς, των πολιτών της Χαλκίδας που ζουν κοντά της, των νέων, των παιδιών. Ο σχεδιασμός πρέπει να στοχεύσει στην ενοποίηση του κατακερματισμένου σήμερα χώρου της και στο μεγαλύτερο τμήμα της να δεσπόσει το πράσινο, το χώμα και τα καθιστικά. Έτσι, θα γίνει κυρίαρχη η ανθρώπινη παρουσία στο χώρο. Επίσης, ο χώρος της πλατείας θα μπορέσει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για δημόσιες συναθροίσεις, για εκθέσεις, για συναυλίες κ.α.
Τα παραπάνω βασικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται από την παρούσα μελέτη διότι, απλούστατα, αυτά δεν φαίνεται να τέθηκαν για αντιμετώπιση από τον εργοδότη. Ούτε πρόταση κυκλοφοριακών αλλαγών υπάρχει με στόχο την ενοποίηση Δημοτικής Αγοράς και Πλατείας, ούτε πρόταση αναβίωσης της πλατείας ως χώρου ουσιαστικής δημόσιας συνάθροισης.
Συμπέρασμα:
Στην παρούσα πρόταση «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ» δεν γίνεται διακριτή η σκοπιμότητα του έργου, διότι οι αλλαγές που προτείνονται φαίνονται παντελώς αδύναμες να προσδώσουν περισσότερη ζωή αυτήν την δυσλειτουργική- όπως μετατράπηκε- πλατεία και να την καταστήσουν ενιαίο πολεοδομικό σύνολο με την Δημοτική Αγορά.
Θ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Όπως ήδη ειπώθηκε και αιτιολογήθηκε, η Δημοτική Αγορά και η Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς είναι ένα ενιαίο πολεοδομικό σύνολο και η αντιμετώπισή τους (αναστήλωση της πρώτης, ανάπλαση της δεύτερης) πρέπει να είναι ενιαία.
Η ανάδειξη του Μνημείου της Δημοτικής Αγοράς και η ανάπλαση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς πρέπει να γίνει με μια μελέτη που θα προκύψει από έναν ενιαίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ με ανοιχτή διαδικασία. Αντικείμενο του:
- η Αναστήλωση της Δημοτικής Αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις που διατυπώνονται στο Δ/μα διατήρησής της: διατήρηση του κτηριακού της συνόλου (Α’ και Β’ φάση κατασκευής) και επαναλειτουργία της ως δημοτικής αγοράς εμπλουτισμένης και με νέες χρήσεις,
-η Ανάπλαση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς με στόχο την επανενοποίησή της ώστε να αποτελέσει τόπο δημόσιας συνάθροισης, όπως γινόταν και στο παρελθόν,
- η αναζήτηση αλλου τρόπου εισόδου στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων με στόχο την επανένωση της Αγοράς με την Πλατεία, και νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα της Αγοράς και της Πλατείας ώστε να υπάρξει αποφόρτιση τους από την σημερινή βαριά κυκλοφορία, και
-προτάσεις για τους όρους δόμησης των γύρω από την Αγορά και την Πλατεία οικοδομικών τετραγώνων.
Οι επεμβάσεις στον δημόσιο χώρο δεν είναι υποθέσεις βιτρίνας και εντυπωσιασμού. Είναι πολύ σοβαρές ενέργειες που παράγουν μια νέα ποιότητα στον χώρο, τον «σφραγίζουν» με την παρουσία τους για πολλά χρόνια, μπορεί και εκατονταετίες, όπως έγινε και με την Δημοτική Αγορά. Αυτή η ποιότητα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ζωή των πολιτών μετά την ολοκλήρωση του έργου Αυτή η ποιότητα, επίσης, παράγει ένα διαρκές αισθητικό αποτέλεσμα με διδακτικές -καλές ή κακές- επιρροές.
Είναι, επίσης, οι επεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, συνήθως, πολυδάπανες και ως τέτοιες θα έπρεπε να σταθμίζονται ιδιαίτερα αφού τα χρήματα δίδονται από τα δημόσια ταμεία, δηλαδή, από τους πολίτες.
Απαιτούν, επομένως, αυτές οι επεμβάσεις, να έχει προηγηθεί πολλή συζήτηση για τους στόχους και τις σκοπιμότητες που θα υπηρετηθούν. Να έχουν συμβάλει πολλοί επιστήμονες με πολλές ιδέες και προτάσεις στην επεξεργασία των λύσεων. Με την άμιλλα των επιστημόνων μέσω ενός ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, σωστά οργανωμένου από την αρχή που τον προκηρύσσει, υπηρετείται πληρέστερα το δημόσιο συμφέρον. Η οργάνωση ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού απαιτεί πολύ καλύτερη (δηλαδή, σοβαρότερη) προετοιμασία και από την πλευρά του εργοδότη, εν προκειμένω της δημοτικής αρχής. Ο εργοδότης υποχρεώνεται να τεκμηριώσει την σκοπιμότητα του έργου, να ετοιμάσει φάκελο με όλα τα τεχνικά στοιχειά που διαθέτει, κ.α. Η δημόσια διαβούλευση που πρέπει να έπεται του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού καθιστά το έργο υπόθεση της κοινωνίας.
Η άρνηση και αποφυγή της χρησιμοποίησης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ως σήμερα από τους δημόσιους φορείς σχετίζεται , συνήθως, με βεβιασμένες και όχι ορθολογικά σταθμισμένες ενέργειες και, κυρίως, με τις πολιτικές εντυπώσεις: «θα χαθεί πολύς χρόνος», « υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε «εμείς» το διαγωνισμό και τα εγκαίνια του έργου οι «επόμενοι». Πρέπει, επιτελούς, να δεσπόσουν άλλου είδους πολιτικές εντυπώσεις: «αυτή η Δημοτική αρχή τόλμησε να κάνει αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς»!
Αν και υπάρχει η εντύπωση ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι πιο μακρόχρονη διαδικασία και από τις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ν.716/1977 και, φυσικά, από τις απευθείας αναθέσεις, εντούτοις, διασφαλίζει πολύ καλύτερα και γρηγορότερα, τελικά, το δημόσιο συμφέρον. Εξ άλλου, ο επιπλέον χρόνος δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα για επεμβάσεις καθοριστικού χαρακτήρα- όπως αυτή- στην πόλη.
Οι απευθείας αναθέσεις για δημόσια περιουσία (κτήρια, πλατείες κ.α) δεν μπορεί πλέον να είναι αποδεκτές, δεδομένης της ανυπολόγιστης αξίας του δημόσιου αυτού πλούτου και της ανάγκης διαφύλαξης του από πρόχειρες και ατελείς ή καθ’ ολοκληρίαν βλαβερές και μη αναστρέψιμες επεμβάσεις.
Τον δημόσιο αυτό πλούτο οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε αξιοποιώντας τα καλύτερα εργαλεία σχεδιασμού και με την μέγιστη δυνατή πληρότητα. Αν το 1935 έγινε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την συμπλήρωση της Αγοράς με νέα κτήρια, σήμερα, μετά από 75 χρόνια, δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις (ούτε καν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του Ν.716/77).
Άλλωστε ο ισχύων νόμος για τα δημόσια έργα αναφέρει:
« Όταν πρόκειται περί μελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία τους, ο όγκος τους ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον, όπως είναι ιδίως σημαντικά κτιριακά έργα, έργα επαναλαμβανόμενου τύπου, μνημεία ή μνημειακά έργα, έργα διαμόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με υπερτοπικό ή ιστορικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεων πολεοδομικού επιπέδου ιδιαίτερης σημασίας η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή διαγωνισμό μελετών. Στους διαγωνισμούς αυτούς δεν υποβάλλονται οικονομικές προσφορές και η προκήρυξη καθορίζει τουλάχιστον τον αριθμό και το χρηματικό ποσό των προς απονομή βραβείων, τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής,
την εξαγορά ή μη λύσεων πέραν των βραβευομένων από τον κύριο του έργου, την προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση του συνόλου της μελέτης και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και την πηγή χρηματοδότησης του διαγωνισμού και της μελέτης…»
 
Οι θεσμικοί παράγοντες έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τον ενδεδειγμένο από τα συμφέροντα της πόλης ή της περιοχής δρόμο, και οι πολίτες να απαιτούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημόσιοι χώρου με την δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα που, άλλωστε, αποδίδει πολύ καλυτέρα και οικονομικά.

Η πόλη της Χαλκίδας και οι πολίτες της μόνον όφελος θα έχουν (περιλαμβανομένου και του τελικού κόστους των έργων που θα δρομολογηθούν) από την διενέργεια του ανοιχτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών.
Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
1. Η συμβολή του ΤΕΕ στους σχεδιασμούς των δημόσιων φορέων, με βάση τον θεσμικό ρόλο που η ίδια η Πολιτεία του έχει προσδώσει, πρέπει και μπορεί να είναι ουσιαστική και να αφορά στις στρατηγικές επιλογές της οργάνωσης του χώρου. Στην προκείμενη περίπτωση η συμβολή του ΤΕΕ πρέπει να αναζητείται στην οργάνωση, αφενός, του κέντρου της πόλης, αφετέρου στην διάσωση του σημαντικότατου μνημείου της πόλης της Χαλκίδας, της Δημοτικής Αγοράς της, μαζί με την «συνοδεύουσα» αυτήν Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς.
 Το ΤΕΕ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως αρχιτεκτονική επιτροπή που αξιολογεί, εκ των υστέρων, αισθητικά ένα έργο.
Το ΤΕΕ μπορεί να συμβάλλει, ακόμη, μέσω των επιλεγμένων στρατηγικών που θα προτείνει, στην αποφυγή λαθεμένων διαδικασιών από τους δημόσιους φορείς που ζητούν την συμβολή του. Το αποτέλεσμα θα ήταν να διασωθεί και χρόνος και να διασφαλισθεί καλύτερα η μη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.
2. Η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας βρίσκεται στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου της νεώτερης πόλης. Αποτέλεσε μια τυπική Δημοτική Αγορά επαρχιακού Δήμου που λειτουργικά ήταν όμοια με άλλες αγορές της εποχής εκείνης και του ελλαδικού χώρου (Αθηνών, Χανίων, κ.α.) αλλά και του εξωτερικού.
Η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, προϊόν σχεδιασμού, κατασκευάσθηκε σε δυο φάσεις: το 1883 (Α΄Φάση) και το 1930, μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (Β΄Φάση)
Από λειτουργικής πλευράς, η «συμπλήρωση» της πρώτης φάσης της Δημοτικής Αγοράς με την δεύτερη αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη, και η Αγορά λειτούργησε αρμονικά μέσα στον χρόνο.
Από μορφολογικής πλευράς, υπάρχει η ιδιαιτερότητα επιτυχούς σύζευξης δύο ρυθμών - απλού νεοκλασσικού ρυθμού και BAUHAUS.
Από κατασκευαστικής πλευράς, τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής της Β’ Φάσης διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος για όλες τις στεγάσεις είναι πολύ πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη, και ο σχεδιασμός του ακόμα και σήμερα εκπλήσσει με την τόλμη στην προβολή των ιδιαίτερων ικανοτήτων του υλικού αυτού.
3. Η Δημοτική Αγορά μαζί με την Πλατεία της Εβδομαδιαίας Αγοράς (που πριν γίνει ο σημερινός υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων φιλοξενούσε το εβδομαδιαίο παζάρι στην πόλη) αποτέλεσε ζωτικό σημείο για το εμπόριο αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή της πόλης της Χαλκίδας επί πολλές δεκαετίες.
Φιλοξένησε κατά καιρούς: το πρώτο Μουσείο της Χαλκίδας, το Εργατικό Κέντρο, την Φιλαρμονική του Δήμου, την Αγορανομία , την Τουριστική Αστυνομία. Στα σκαλοπάτια της εκφωνούνταν οι πολιτικοί λόγοι.
Η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς περιέπεσε σε παρακμή τα τελευταία χρόνια καθώς η εγκατάλειψη της από τις ίδιες τις δημοτικές αρχές ήταν πλήρης.
4. Η Δημοτική Αγορά παρουσιάζεται σήμερα εντελώς παραμορφωμένη σε σχέση με την αρχική εικόνα που προκύπτει από την μελέτη των πραγματικών στοιχείων της. Αυτή η παραμόρφωση οφείλεται στην ρυπαρότητα, στις φθορές και στις οικοδομικές αλλοιώσεις ως αποτέλεσμα της πλήρους εγκατάλειψης της από τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές.
Η Δημοτική Αγορά στο σύνολό της διασώζει τόσο την λειτουργική της διάταξη όσο και την μορφολογία της και τα κατασκευαστικά της στοιχεία και από τεχνικής-πρακτικής πλευράς, η πλήρης αναστήλωσή της είναι απολύτως πραγματοποιήσιμη. Το επιβεβαιώνουν οι πολλαπλές αυτοψίες ειδικών επιστημόνων.
Η αναστήλωση της Δημοτικής Αγοράς μετά από μια σωστή και πλήρη μελέτη που θα στηρίζεται στην ακριβή αποτύπωση του συγκροτήματος θα έδειχνε μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτήν που αντικρύζει ο σημερινός πολίτης.
5. Η Δημοτική Αγορά αποτελεί εξέχον και μοναδικό νεώτερο μνημείο της Χαλκίδας όντας αναπόσπαστο τμήμα της ζωής και της ιστορίας της πόλης τα τελευταία 125 χρονιά. Μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, τον τρόπο ζωής, τις αισθητικές αξίες, την κλίμακα των κτηρίων, τα υλικά των εποχών που κτίσθηκε κλπ.
Η ανάγκη προστασίας της Δημοτικής Αγοράς προκύπτει τόσο από την καθαυτήν αξία του μνημείου όσο και από την κεντρική του θέση στον πυρήνα της νεώτερης πόλης διότι οι παραδοσιακοί πυρήνες των πόλεων και των χωριών, ως τεκμήρια της πολεοδομικής- ιστορικής τους διαδρομής, προστατεύονται από τον νόμο.
Ο επισκέπτης της Χαλκίδας δυσκολεύεται να αναγνωρίσει κάποια ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης λόγω της καταστροφής της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η Δημοτική Αγορά είναι μέρος αυτής της φυσιογνωμίας. Αυτή η άποψη εκφράσθηκε και με την ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ του 2005 για την διατήρηση του μνημείου ως συνόλου με ιστορική, κοινωνική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική αξία.
Οι δημοτικές αρχές της Χαλκίδας εγκατέλειψαν την Δημοτική Αγορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες καθαρισμού και φύλαξής της διότι ήθελαν την κατεδάφιση της και ανέγερση, στη θέση της, εμπορικού κέντρου.
Οι σημερινές αρνητικές αντιδράσεις αρκετών κατοίκων της Χαλκίδας στην ύπαρξη της Δημοτικής Αγοράς οφείλονται στο ότι ποτέ δεν έγινε μια δημόσια συζήτηση βάσει μιας ουσιαστικής και ολόπλευρης παρουσίασης του ζητήματος.
6. Η αναστήλωση μνημείων ακολουθεί αρχές και κανόνες που είναι θεσπισμένοι στο διεθνές και ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με αυτούς, η Δημοτική Αγορά:
- Πρέπει να διατηρήσει, όσο το δυνατόν, τις παλαιές χρήσεις της συμπληρωμένες με νέες χρήσεις που να συνάδουν με το μνημείο ώστε να μην καταστρέφεται η ιστορική μνήμη, ζήτημα που τονίζει (και διασφαλίζει νομικά) και το ίδιο το Δ/γμα κήρυξης της ως διατηρητέου μνημείου.
- Πρέπει να διατηρήσει, όσο το δυνατόν, το άμεσο περιβάλλον της.  
Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεν έδωσε, ως όφειλε, καμιά προσοχή στην δόμηση πέριξ της Αγοράς, Αλλά, έστω και τώρα, υπάρχουν περιθώρια να ληφθεί πρόνοια ώστε τα κτίσματα που θα ανεγερθούν στο μέλλον στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα , να τηρούν ένα χαμηλό ύψος. Η πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς αποτελεί μέρος ενός πολεοδομικού συνόλου μαζί με την Δημοτική Αγορά.
7. Η Πρόταση «Αποκατάσταση-Επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Χαλκιδαίων» που δόθηκε στο ΤΕΕ από τον Δήμο, προϊόν απευθείας ανάθεσης της μελέτης, διακρίνεται από δυο βασικές λανθασμένες επιλογές. Προβλέπει:
- Κατεδάφιση μεγάλου τμήματος του κτηρίου της Φάσης, με την αιτιολογία του κατεστραμμένου μπετόν των πλακών και προβόλων και της εξ υπαρχής δυσλειτουργικότητας της Δημοτικής Αγοράς- θέσεις που δεν επιβεβαιώνονται.
- Ριζική αλλαγή των χρήσεων της αγοράς, αφήνοντάς την μόνο με εκθεσειακούς χώρους και χώρους αναψυχής,
Τυχόν αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης θα ακρωτηρίαζε το Μνημείο που είναι μοναδικής σημασίας και αξίας για την Χαλκίδα, θα επέφερε δηλαδή βλάβη στην πόλη και στο ιστορικό της απόθεμα.
Η αλλαγή των χρήσεων του μνημείου της Δημοτικής αγοράς και η μετατροπή του σε χώρο αναψυχής (μπαρ, καφετέριες κλπ), δηλαδή, σε χώρο άσχετο με την αρχική του οντότητα, ακυρώνει την πυκνή ιστορική μνήμη του μνημείου και δεν προσφέρει τίποτε στην πόλη.
Αντίθετα, μια τέτοια κατάληξη της Δημοτικής Αγοράς θα έπληττε το κέντρο της Χαλκίδας με επιβάρυνση του από πρόσθετη κίνηση αυτοκινήτου, πρόσθετη ακουστική όχληση κ.α. Η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε «διασκεδαστήριο» θα διέλυε την ήδη μικρή συνοχή της πόλης.
Η κατάργηση της δημοτικής αγοράς θα στερούσε από την Χαλκίδα μια λειτουργία που θεωρείται, σε όλον τον κόσμο, ουσιαστική για την καθημερινή ζωή της πόλης.
Το μέγεθος των καταστημάτων που διαθέτει η Δημοτική αγορά μπορεί να στεγάσει πολλές μικρές εμπορικές δραστηριότητες.
Η όποια πρόταση αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς πρέπει να στοχεύει στην αναστήλωση του μνημείου με χρήση δημοτικής αγοράς και στην διατήρηση, όσο το δυνατόν, του άμεσου περιβάλλοντος του μνημείου με ανάπλαση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς.
8. Η Πλατεία Εβδομαδιαίας Αγοράς ατύχησε στην πρόσφατη ανακατασκευή της διότι, αυτή, το μόνο που διασφάλισε ήταν ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων με την είσοδο και έξοδό του. Κατά τα άλλα, αποκόπηκε από την Αγορά και έγινε αφιλόξενος έως και επικίνδυνος τόπος για τους πεζούς με παράνομες, κατά ΓΟΚ, ρυθμίσεις σε ράμπες, πεζοδρόμια κ.α.
Τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα του τρόπου που δρομολογεί ή κάθε δημοτική αρχή την εξέλιξη των έργων: Παρατηρείται, δηλαδή, η μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από την αρχική φάση της προμελέτης που θα πρέπει να γίνεται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμών ιδεών, αλλά και στην συνέχεια η μη τήρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των μελετών και έγκρισης από την υπηρεσία του Δήμου, κλπ
Η Πρόταση «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ» που έγινε με απευθείας ανάθεση του Δήμου Χαλκιδαίων στον μελετητή, παρουσιάζει μερικές μικρές αλλαγές-βελτιώσεις στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση χωρίς να την αλλάζει ουσιαστικά.
Αλλά, ο χαρακτήρας της πλατείας καθορίζεται από την γειτνίαση της με την Δημοτική Αγορά με την οποία πρέπει να λειτουργεί ως ένα πολεοδομικό σύνολο όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτή την αφετηριακή θέση πρέπει να υπηρετεί η όποια πρόταση ανασχεδιασμού της Πλατείας. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αντιμετωπίζει αυτό το θεμελιακό ζήτημα διότι, προφανώς, δεν ετέθη στον μελετητή από τον εργοδότη .
Αυτή η θεώρηση, δηλαδή, η διασφάλιση της λειτουργίας της Πλατείας μαζί με την Αγορά ως ένα πολεοδομικό σύνολο, απαιτεί ανάπλαση της Πλατείας με κύριους στόχους:
- την αλλαγή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή άλλες λύσεις ώστε η Νεοφύτου να « ενώνει» και να μην «χωρίζει» την πλατεία από την Δημοτική Αγορά και αποφόρτιση γενικά των γύρω δρόμων από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.
-την αναβίωση της πλατείας ως χώρου δημόσιας συνάθροισης, με δυνατότητες εκθέσεων, συναυλιών κ.α. Ο σχεδιασμός πρέπει να στοχεύσει στην ενοποίηση του κατακερματισμένου σήμερα χώρου της και στο μεγαλύτερο τμήμα της να δεσπόσει το πράσινο, το χώμα και τα καθιστικά.
Στην παρούσα υπάρχουσα πρόταση του Δήμου οι αλλαγές φαίνονται παντελώς αδύναμες να προσδώσουν περισσότερη ζωή αυτήν την δυσλειτουργική- όπως μετατράπηκε- πλατεία και να την καταστήσουν ενιαίο πολεοδομικό σύνολο με την Δημοτική Αγορά.
9. Η ανάδειξη του Μνημείου της Δημοτικής Αγοράς και η ανάπλαση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς πρέπει να γίνει με μια μελέτη που θα προκύψει από έναν ενιαίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ με ανοιχτή διαδικασία. Αντικείμενο του:
-η Αναστήλωση της Δημοτικής Αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις που διατυπώνονται στο Δ/μα διατήρησής της: διατήρηση του κτηριακού της συνόλου (Α’ και Β’ φάση κατασκευής) και επαναλειτουργία της ως δημοτικής αγοράς εμπλουτισμένης και με νέες χρήσεις,
-η Ανάπλαση της Πλατείας Εβδομαδιαίας Αγοράς με στόχο την επανενοποίησή της ώστε να αποτελέσει τόπο δημόσιας συνάθροισης, όπως γινόταν και στο παρελθόν,
- η αναζήτηση αλλου τρόπου εισόδου στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων με στόχο την επανένωση της Αγοράς με την Πλατεία, και νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα της Αγοράς και της Πλατείας ώστε να υπάρξει αποφόρτιση τους από την σημερινή βαριά κυκλοφορία, και
-προτάσεις για τους όρους δόμησης των γύρω από την Αγορά και την Πλατεία οικοδομικών τετραγώνων.
Οι επεμβάσεις στον δημόσιο χώρο δεν είναι υποθέσεις βιτρίνας και εντυπωσιασμού. Είναι πολύ σοβαρές ενέργειες που παράγουν μια νέα ποιότητα στον χώρο, τον «σφραγίζουν» με την παρουσία τους για πολλά χρόνια, μπορεί και εκατονταετίες, όπως έγινε και με την Δημοτική Αγορά, είναι πολυδάπανες και ως τέτοιες θα έπρεπε να σταθμίζονται ιδιαίτερα αφού τα χρήματα δίδονται από τα δημόσια ταμεία.
Αν και υπάρχει η εντύπωση ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι πιο μακρόχρονη διαδικασία και από τις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ν.716/1977 και, φυσικά, από τις απευθείας αναθέσεις, εντούτοις, διασφαλίζει πολύ καλύτερα και γρηγορότερα, τελικά, το δημόσιο συμφέρον.
Οι απευθείας αναθέσεις για δημόσια περιουσία (κτήρια, πλατείες κ.α) δεν μπορεί πλέον να είναι αποδεκτές, δεδομένης της ανυπολόγιστης αξίας του δημόσιου αυτού πλούτου και της ανάγκης διαφύλαξής του από πρόχειρες και ατελείς ή καθ’ ολοκληρίαν βλαβερές και μη αναστρέψιμες επεμβάσεις.
Άλλωστε ο ισχύων νόμος για τα δημόσια έργα αναφέρει:
« Όταν πρόκειται περί μελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία τους, ο όγκος τους ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον, όπως είναι ιδίως σημαντικά κτιριακά έργα, έργα επαναλαμβανόμενου τύπου, μνημεία ή μνημειακά έργα, έργα διαμόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με υπερτοπικό ή ιστορικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεων πολεοδομικού επιπέδου ιδιαίτερης σημασίας η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή διαγωνισμό μελετών.

Γνωμοδοτούν ομόφωνα τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευάγγελος Αγγέλου
Κωνσταντίνος Μώρος
Αικατερίνη Παππά
Αθανάσιος Πρωτόπαππας
Μαριάννα Ράνου
Ειρα Σαινίδου-Στουρναρα
Θεόδωρος Χριστόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Το Δ/μα διατήρησης της Δημοτικής Αγοράς:(ΦΕΚΒ604/15.5.2006) Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, Φερομένης ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλκιδέων.»
2. Η ΄Εκθεση της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας, Αύγουστος 2005
3. Η Έκθεση της Διευθύντριας της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠΠΟ κ.Αθ. Χριστοφίδου για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας: «Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ως Νεωτέρου Μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», με αρ.πρ:1627/18.05.2005
4. Η Έκθεση της Προϊσταμένης της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠΠΟ κ. Άννας Κωτσοβίλη «Επικινδυνότητα του διατηρητέου συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», αρ.πρ.5502/03.11.2008
5. Τα πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της 10.09.2009 με θέμα «Εξέταση του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.3028/2002 σχετικά με το διατηρητέο συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδαίων», όταν επανεισήχθη για συζήτηση το θέμα της Δημοτικής Αγοράς με πρωτοβουλία του Δήμου Χαλκιδαίων μαζί με την υπό εξέταση Πρόταση .
6. Το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 41(ν.3028/2002)» του ΥΠΠΟ, της 22.06.2009
7. Ελληνική και διεθνής νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: α. ο Ν 3028/2002 , β. ο Ν.2039/92-ΦΕΚ61Α/13.04.1992- Κύρωση Σύμβασης Γρανάδας 1985, και ο Ν. 2508/1997 / Α-124 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, και η Χάρτα της Βενετίας, 1964
 
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας