Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Παρασκευή 20 Μαϊου 2011 και ώρα 11.00 το πρωί, στο διοικητήριο Περιφέρειας στη Χαλκίδα συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης με ενδιαφέροντα θέματα για να πάρει σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 06/05/2011.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όρων, λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 10.266 τ.μ τoυ ΄΄ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων. ΜΠΑΛΤΑ ΄΄ στη θέση΄΄ ΤΡΟΧΑΛΙΑ – ΤΣΕΠΗ ΄΄, του Δ.Δ. Μελισσώνα , Δ.Ε Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Eμβαδού 28.560,75 τ.μ) της ΄΄ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Νικ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΄΄στη θέση ΄΄ ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ ΄΄, της Τ.Κ Μελισσώνα , της Δ.Ε Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Eμβαδού 10.600 τ.μ) τoυ ΄΄ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΗ΄΄ στη θέση ΄΄ΚΟΝΤΑΡΑ΄΄, της Δ.Ε Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Eμβαδού 28.871,19 τ.μ) του ΄΄ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ ΄΄, της Τ.Κ Μελισσώνα , της Δ.Ε Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λατομείου σχιστολιθικών πλακών τoυ ΄΄ΜΑΝΩΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΄΄ στη θέση΄΄ ΣΠΗΛΙΑ – ΝΤΑΜΑΡΙΑ – ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ΄΄, της ΔK Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών ( Λατομείο Β - Eμβαδού 8.469,90 τ.μ) τoυ ΄΄ ΣΙΝΤΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ΠΛΑΚΩΤΑ – ΚΡΟΥΙ ΜΠΕΛΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΑΝΙΚΑ ΄΄, της Τ.Κ. Γραμπιάς, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών της εταιρείας ΄΄ ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΑΝΑΛΕΖΑ ΄΄ ( Eμβαδού 85.736,28 τ.μ) της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, της ΔΕ Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Eμβαδού 10.571,46 τ.μ) τoυ ΄΄ ΓΚΙΒΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΣΩΝΙ -ΠΛΑΚΩΤΑ ΄΄, της Τ.Κ. Καλυβίων, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών της ΄΄ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΤΖΙΝΑΛΙ - ΛΙΟΥΤΣΕΣ ΄΄(Eμβαδού 22.883,63 τ.μ) της Τ.Κ. Παραδεισίου, της ΔΕ Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 14,66 στρ.) των ΄΄ ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΚΙΒΙΣΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΓΚΕΛΘΙ ΠΛΑΚΩΤΑ ΄΄, της TK Καλυβίων, του Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 14,22 στρ.) τoυ΄΄ Δημητρίου Χρ. Μπαγιάτη ΄΄ στη θέση΄΄ΣΕΡΕΦΕΣΑ΄΄, περιοχή TK Μελισσώνα της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 20.741.83 m2) τoυ ΄΄ΜΠΑΛΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄ στη θέση ΄΄ΑΡΧΕΙΟΣ - ΜΑΝΑΛΕΖΑ΄΄, της T.K. Μελισσώνα, της ΔΚ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 13.428,39 τ.μ.) τoυ΄΄ Ιωάννη Μπούσουλα ΄΄ στη θέση ΄΄ΒΑΛΤΑ ΄΄, της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 19.024,50m2) τoυ΄΄ ΝΙΚΟΛΑΟΥ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΙΑΦΑ- ΔΡΙΜΑΡΙ ΄΄, της T.K. Στουππαίων, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 9.502,31τ.μ) τoυ ΄΄ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ΄΄, της T.K. Μελισσώνα, της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 17.138,32m2 ) της΄΄ Μπαγιάτη Χρυσούλας ΄΄ στη θέση ΄΄ ΤΣΟΥΚΑ - ΠΥΡΓΙ΄΄, της TK Παραδείσου της ΔΕ Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών, Εμβαδού 30,23 στρ. των ΣΩΤΗΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΣΙΛΙΑ στη θέση ΄΄ ΜΠΕΧΟΥΜΙ ΄΄, περιοχή Αγ. Δημητρίου της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Όρων λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 44.400 τ.μ. των Νικολάου Αστήθα, Παναγιώτη Αστήθα, Αντώνη Ζούρα και Κων/νου Λιώνη στη θέση ΄΄ ΧΟΡΕΖΑ – ΔΡΙΜΑΡΙ ΄΄, του Δ.Δ Στουππαίων, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών Εμβαδού 11,8 στρ. τ.μ. του ΣΠΥΡΟΥ ΣΦΥΡΙΔΗ στη θέση ΄΄ΡΕΠΕΖΑ΄΄, περιοχή Μελισσώνα της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών Εμβαδού 29,56 στρ. των ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΑΡΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΠΤΗ στη θέση ΄΄ ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ ΄΄, περιοχής Μελισσώνα της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λατομείου σχιστολιθικών πλακών Έμβαδού 28,8 στρ. της ΄΄ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΤΣΟΥΤΗ΄΄ στη θέση ΄΄ΛΥΚΟΥΡΔΙ ΄΄, της ΤΚ Παραδεισίου, της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λατομείου σχιστολιθικών πλακών Εμβαδού 11,8 στρ. της ΄΄ ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΟΥ΄΄ στη θέση ΄΄ ΓΙΑΓΚΟΥ -ΠΥΡΓΙ ΄΄, περιοχή TK Παραδείσου της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), λατομείου σχιστολιθικών πλακών( Εμβαδού 23.299,66 τ.μ.) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση ΄΄ΤΣΟΠΕΔΕΣ ΄΄, της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 20.301,10 τ.μ) τoυ ΄΄ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡ. ΜΠΑΝΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΣΚΟΥΜΙΘΙ΄΄, της T.K. Μελισσώνα, της ΔΕ Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου Ν.Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,38 MW της εταιρείας ΄΄ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε. ΄΄. στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,92 MW της εταιρείας ΄΄ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε. ΄΄. στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,202 MW της εταιρείας ΄΄ EΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΩΠΑΙΔΑ΄΄, του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ΄΄ στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έρευνα Μαγνησίτη ( λευκολίθου) από την ΄΄ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ ΄΄ σε χώρο έκτασης 9736 στρεμμάτων εντός των Ο.Π. 92, Ο.Π. 94, Ο.Π. 98, Ο.Π. 101, Ο.Π. 249, Ο.Π. 252, Ο.Π. 261, Ο.Π. 294, Ο.Π. 381, Ο.Π. 401, Ο.Π. 405, Ο.Π. 406, Ο.Π. 430, Ο.Π. 440, Α.Ε. 32167/1974, Α.Ε. 6061/1880,Α.Ε. 18785/84, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών τoυ ΄΄ ΣΥΡΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΝΕΡΟ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΄΄( Eμβαδού 17.774,32 τ.μ) της Τ.Κ. Μελισσώνα, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών τoυ ΄΄ NIΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΝΤΑΡΑΔΕΣ΄΄, της ΔK Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών της ΄΄ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΥΣΗΣ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΑΛΤΙΖΑ - ΠΛΑΤΥ΄΄ ( Eμβαδού 18.527,62 τ.μ) της Τ.Κ. Μελισσώνα, του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
Δημοφιλή σήμερα

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 28 Οκτωβρίου

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 28 Οκτωβρίου

22/10/2018
Μια ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, καθώς η ώρα αλλάζει από θερινή σε χειμερινή....
Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Χαλκίδα

Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Χαλκίδα

22/10/2018
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στην παραλία της Χαλκίδας....
Νέο κατάστημα γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ στη Χαλκίδα

Νέο κατάστημα γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ στη Χαλκίδα

23/10/2018
Το γνωστό κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων και αξεσουάρ Εξαρχής, απέκτησε αδελφάκι. Άνοιξε στην Χαλκίδα το νέο κατάστημα Εξαρχής Pop Up Stor...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας